Конкурс молодіжних проєктів громадських організацій, інших неприбуткових громадських організацій та ініціативних груп, що діють на території юрисдикції Рівненської міської територіальної громади Печать
 
2
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради оголошує конкурс молодіжних проєктів програм, розроблених громадськими організаціями, іншими неприбутковими громадськими організаціями та ініціативними групами у 2021 році.
Проведення конкурсу здійснюється на виконання Міської програми підтримки молоді на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Рівненської міської ради від 06.12.2016 № 2029 з метою підтримки громадських організацій.
 
1. Пріоритетні завдання, на розв'язання яких мають бути спрямовані проєкти програм громадських організацій:
1. Національно-патріотичне виховання, формування громадянської позиції, духовності, моральності, загальнолюдських цінностей у дітей та молоді.
2. Популяризація та формування здорового способу життя у молодіжному середовищі.
3. Створення умов для формування лідерських якостей та правової культури серед підростаючого покоління.
4. Формування екологічної культури дітей та молоді, культури дозвілля.
5. Соціальний захист дітей та волонтерська діяльність молоді.
6. Просвітницька та освітня діяльність серед дітей та молоді.
7. Створення умов для розвитку учнівської та студентської молоді.
 
У конкурсі можуть брати участь молодіжні громадські організації, неприбуткові громадські організації, що зареєстровані в установленому порядку не менше ніж один місяць на момент закінчення терміну подання заявок на конкурс, статутна діяльність яких спрямована на роботу з дітьми та молоддю.
МГО, НГО або ІГ, що подають проєкти на конкурс, повинні відповідати пункту 2 Розділу V Положення.
 
Не мають право виступати заявниками або партнерами, брати участь у реалізації проєктів та отримувати фінансування від управління:
●  політичні партії та об’єднання;
●  релігійні організації;
●  уповноважені особи Заявника, які мають судимість за вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, непогашену чи не зняту у встановленому законом порядку;
●  які мають судимість за вчинення злочину, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку;
● неприбуткові організації та фізичні особи (представники Заявника), до яких застосовано обмежувальні заходи (санкції), визначені рішенням Ради національної безпеки та оборони України та введені в дію указом Президента України відповідно до Закону України «Про санкції»;
● заявники, які мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування;
● уповноважені особи, неприбуткові організації, які мають судимість за вчинення злочинів у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, непогашену чи не зняту у встановленому законом порядку; уповноважені особи неприбуткової організації мають прострочену заборгованість з виплати заробітної плати, інші кредитні зобов’язання;
●  заявники, щодо яких на момент подання аплікаційних пакетів є відкриті
виконавчі провадження;
●  заявники, які мають відкриті судові провадження з Рівненською міською радою та/або судові рішення, що набрали чинності й за якими задоволено позовні вимоги Рівненською міською радою.
 
Громадська організація може подавати на конкурс одну або декілька конкурсних пропозицій, що спрямовані на широке залучення дітей та молоді.
 
Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування проєктів програм, розроблених громадськими організаціями, становить 90% від загальної суми кошторису витрат на його реалізацію та не може перевищувати 50 000 гривень.
 
У рамках конкурсу не будуть фінансуватися:
 • здійснення заходів з метою отримання прибутку;
 • виконання програм і здійснення заходів, які фінансуються за іншими бюджетними програмами;
 • виплата заробітної плати;
 • придбання основних засобів.
 
2. Для участі в конкурсі МГО, НГО або ІГ подають аплікаційний пакет пропозицій (конкурсну документацію), яка має бути складена державною мовою, шляхом надсилання на електронну пошту Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. .
Аплікаційний пакет становить:
 • проєктна заявка (скан-копія оригіналу в форматі .pdf  з підписом керівника проєкту та керівника Заявника, форма заявки - додаток №1 до даного Положення);
 • кошторис проєкту (спеціальна таблиця EXCEL, додаток №2 до даного Положення, електронна форма додається на сторінці оголошення конкурсної програми);
 • повний (розширений) витяг з ЄДР з інформацією, сформований на момент подання аплікаційного пакета (документ у форматі PDF). Для організацій, які легалізовані  шляхом повідомлення - надати копію листа-повідомлення про легалізацію організації, а також Копію заявки, котра подавалася у відділ реєстрації для легалізації організації. Для ініціативних груп (не менше трьох осіб) подання інформаційної довідки за прикладом Додаток №6, із зазначенням своєї назви та яка підтримана двома зареєстрованими громадськими або благодійними організаціями (скан-копія оригіналу в форматі .pdf, 2 листи підтримки);
 • лист(и) про наміри співпраці від партнерів (скан-копія оригіналу в форматі .pdf, приклад листа Додаток №3 до даного Положення);
 • інші документи та файли, які на думку Заявника є важливими для розгляду разом з аплікаційним документом;
 • ініціативна група подає протокол зборів членів ініціативної групи та перелік членів ініціативної групи;
 • опис (реєстр) надісланих документів.
 
Секретар Комісії (представник організатора конкурсу) перевіряє комплект поданих документів Заявником, відповідно до опису. У відповідь на електронну пошту протягом 24 годин надсилає відповідь, щодо отримання пакету документів, відповідно до опису, та інформує про присвоєний реєстраційний номер Аплікаційного пакету.
 
Форми документів (Положення та додатки 1,  2 та інструкція до бюджету,  3, 4, 5, 6) розміщені на офіційному сайті управління у справах сім'ї, молоді та спорту: http://ysms.org.ua
 
3. Громадські організації не допускаються до участі в конкурсі або знімаються з подальшої участі у ньому в разі, коли:
 • документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію про громадську організацію;
 • громадська організація не відповідає вимогам розділу 2 даного оголошення;
 • громадська організація відмовилася від участі у конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційного листа;
 • громадська організація перебуває у стадії припинення;
 • конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі або з порушенням вимог розділу 2 даного оголошення;
 • діяльність, передбачена конкурсною пропозицією, спрямовується на підтримку політичних партій;
 • установлено факт порушення громадською організацією вимог бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді.
 Конкурсна документація не повертається.
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.
 
4. Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за такими критеріями:
 •  відповідність зазначеним у 1 розділі цілям та пріоритетним завданням;
 •  актуальність та обґрунтованість проєкту;
 •  методологія проєкту;
 •  результати проєкту (очікувана результативність проєкту);
 •  можливість отримання значного соціального ефекту від проєкту з мінімальними затратами;
 •  організаційна спроможність;
 •  обґрунтованість бюджету та необхідних ресурсів (ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування проєкту);
 • сталість проєкту (спроможність організації чи ініціативної групи продовжувати виконання проєкту або здійснювати подібні заходи після припинення фінансової підтримки);
 •  креативність підходу до вирішення проблеми та інноваційність проєкту.
 
(Посилання на Додаток 5 або розділ 6 Положення):
 
5. Терміни подання документів.
Прийом конкурсної документації здійснюється управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради.
Для участі в конкурсі МГО, НГО або ІГ подають аплікаційний пакет пропозицій, шляхом надсилання на електронну пошту Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. . Додаткові  довідки за телефонами: 62-35-40, 26-59-77.
 
Кінцевий термін подачі документів – 28 травня 2021 року.
Оголошення переможців конкурсу – до 7 червня 2021 року.
Старт реалізації проєктів можна планувати  з 15 червня 2021 року.
До 15 червня переможцям потрібно подати документи в паперовому вигляді, укласти договір про реалізацію та розпочати практичне втілення проєктів.
 
Консультації стосовно підготовки проєктів програм громадських організацій відбудуться онлайн, детальніше буде повідомлено додатково. Також можна писати на електронну адресу: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. .
 
Рішення щодо переможців конкурсу буде оприлюднене на офіційному сайті управління у справах сім’ї, молоді та спорту http://ysms.org.ua в тижневий термін з дня його винесення.
 
Положення про порядок проведення в Рівненській міській громаді конкурсу молодіжних проєктів
 
Положення про конкурс проєктів
Додаток 1 до Положення про конкурс проєктів
Додаток 2 Бюджет конкурс проектів для молодіжних ГО
Додаток 3 до Положення про конкурс проєктів
Додаток 4 до Положення про конкурс проєктів
Додаток 5 до Положення про конкурс проєктів
Додаток 6 до Положення про конкурс проєктів

Інструкція із заповнення Бюджету конкурс проектів для молодіжних ГО 
 
 
Конкурсна комісія оцінки молодіжних проєктів Рівненської міської територіальної громади
 
Надія Терещук - голова комісії, начальник відділу у справах сім’ї та молоді управління у справах сім’ї, молоді та спорту.
Людмила Корячка - секретар комісії, головний бухгалтер централізованої бухгалтерії закладів управління у справах сім’ї, молоді та спорту.
 
Члени комісії: 
Олена ХмельникГолова правління громадської організації «Агенція сталого розвитку міста».
Андрій Токарський – Голова РОО ВГО «Громадська мережа «ОПОРА».
Руслана Стасюквиконавча директорка Західноукраїнської регіональної непідприємницької громадської організації «Волинський ресурсний центр».
Сергій Гаврюсєв - керівник мережі активних міських ігор ENCOUNTER та Quest.
Людмила Грекулчлен ради громадської організації «Молода Просвіта», головний спеціаліст організаційно-інспекторського відділу управління освіти.
Ірина Стасюк – координаторка напрямку молодіжної політики Ради Реформ Рівного, член Координаційної ради.