Проекти програм молодіжних громадських організацій м.Рівного Печать
 
2
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради оголошує конкурс проєктів програм, розроблених громадськими організаціями у 2020 році

Проведення конкурсу здійснюється на виконання Міської програми підтримки молоді на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Рівненської міської ради від 06.12.2016 № 2029 та з метою підтримки громадських організацій.
1. Перелік пріоритетних завдань, на розв'язання яких мають бути спрямовані проєкти програм громадських організацій.
1. Національно-патріотичне виховання, формування громадянської позиції, духовності, моральності, загальнолюдських цінностей у дітей та молоді.
 2. Пропаганда та формування здорового способу життя у молодіжному середовищі.
3. Створення умов для формування лідерських якостей та правової культури серед підростаючого покоління.
4. Формування екологічної культури дітей та молоді, культури дозвілля.
5. Соціальний захист дітей та волонтерська діяльність молоді.
6. Просвітницька та освітня діяльність серед дітей та молоді.
У конкурсі можуть брати участь громадські організації, що зареєстровані в установленому порядку не менше ніж один рік на момент закінчення терміну подання заявок на конкурс, статутна діяльність яких спрямована на роботу з дітьми та молоддю.
Громадська організація може подавати на конкурс одну або декілька конкурсних пропозицій, що спрямовані на широке залучення дітей та молоді.
Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування проектів програм, розроблених громадськими організаціями, становить 75 % від загальної суми кошторису витрат на його реалізацію та не може перевищувати 40 000 гривень.
У рамках конкурсу не будуть фінансуватися:
  • здійснення заходів з метою отримання прибутку;
  • виконання програм і здійснення заходів, які фінансуються за іншими бюджетними програмами;
  • виплата заробітної плати;
  • придбання основних засобів.
 
2. Для участі у конкурсі громадські організації подають конкурсну документацію, яка має бути складена державною мовою і містити:
   
 Для організацій, легалізованих шляхом повідомлення, потрібно подати:

Для організацій, зареєстрованих як юридична особа, потрібно подати:

Форми документів ( додаток 1,  2,  3 ) розміщені на офіційному сайті управління у справах сім'ї молоді та спорту: http://ysms.org.ua
  
3. Громадські організації не допускаються до участі в конкурсі або знімаються з подальшої участі у ньому в разі, коли:
  • документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію про громадську організацію;
  • громадська організація не відповідає вимогам розділу 2 даного оголошення;
  • громадська організація відмовилася від участі у конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційного листа;
  • громадська організація перебуває у стадії припинення;
  • конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі або з порушенням вимог розділу 2 даного оголошення;
  • діяльність, передбачена конкурсною пропозицією, спрямовується на підтримку політичних партій;
  • установлено факт порушення громадською організацією вимог бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді.
Організації, що подавали конкурсну документацію, мають право на повернення їм усього комплекту документів за умови, якщо їх не допущено до попередньої кваліфікації конкурсу.
В інших випадках конкурсна документація не повертається.
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.
 
4. Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за такими критеріями:
  • відповідність зазначеним у 1 розділі цілям та пріоритетним завданням;
  • очікувана результативність програми;
  • ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування програми;
  • повнота охоплення цільової аудиторії;
  • досвід діяльності у відповідній сфері;
  • спроможність громадської організації продовжувати виконання програми або здійснювати подібні заходи після припинення фінансової підтримки. 
5. Терміни подання документів.
 Прийом конкурсної документації здійснюється управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту Виконавчого комітету Рівненської міської ради щодня (крім вихідних і святкових днів) з 8.30 год. до 16.30 год. за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 30, каб. 18, довідки за телефонами: 26-25-94, 26-59-77.

Кінцевий термін подачі документів – 25 березня 2020 року.
Консультації стосовно підготовки проектів програм громадських організацій відбудуться 10 та 17 березня 2020 року о 16.00 год. за вищевказаною адресою.
Рішення щодо переможців конкурсу буде оприлюднене на офіційному сайті управління у справах сім’ї, молоді та спорту http://ysms.org.ua в тижневий термін з дня його винесення.