Річний план закупівель на 2015 рік Печать
 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України
15 вересня 2014 року №1106
РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
    НА 2015 РІК          
  Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, 33871738      
 
 
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6
           
02.30.3 2210 1530,00      
Частини рослин, трави, мохи та лишайники придатні для декоративних цілей (Одна тисяча  п'ятсот тридцять грн 00 коп)
01.19.2. 2210 900,00      
Квіти зрізані та бутони квітів; насіння квітів (Дев'ятсот грн. 00 коп.)
08.11.3. 2210 520,00      
Крейда та некальцинований доломіт (П'ятсот  двадцять грн. 00 коп.)
13.10.6. 2210 90,00      
Пряжа бавовняна та нитки бавовняні для шиття (Дев'яносто грн. 00 коп.)
заборгованість за 2014 рік 2210

410,00

(Чотириста десять грн 00 коп)

13.10.8. 2210 355,00      
Пряжа та нитки текстильні з хімічних монониток чи штапельних волокон  для шиття (Триста пятдесят пять грн. 00 коп)
заборгованість за 2014 рік 2210

45,00

(Сорок п'ять грн 00 коп)

13.20.1. 2210 246,00      
(Тканини (крім спеціальних полотен) з натуральних волокон, крім бавовняних) (Двісті сорок шість грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік 2210

54,00

(П'ятдесят чотири грн 00 коп)

13.92.2. 2210 1386,50      
Вироби текстильні готові , інші (Шістсот вісімдесят шість грн 50 коп)
заборгованість за 2014 рік 2210

13,50

(Tринадцять  грн 50 коп)

 
13.93.1.          
Килими та килимове покриття  
заборгованість за 2014 рік 2210

2400,00

(Дві тисячі чотириста  грн 00 коп)

 
14.19.1. 2210 8223,46      
Одяг дитячий, спортивні костюми та інший одяг, аксесуари та деталі одягу, трикотажні (Вісім тисяч двісті двадцять три грн 46 коп)
заборгованість за 2014 рік 2210

12980,00

(Дванадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят грн 00 коп)

 
16.29.1. 2210 1802,50      
Вироби з деревини інші (Одна тисяча вісімсот дві грн 50 коп)
заборгованість за 2014 рік 2210

400,00

(Чотириста грн 00 коп)

 
17.12.7. 2210 8223,00      
Папір і картон оброблені (Вісім тисяч двісті двадцять три грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік 2210

1777,00

(Одна тисяча сімсот сімдесят сім грн 00 коп)

 
17.22.1. 2210 272,00      
Папір побутовий і туалетний та паперова продукція (Двісті сімдесят дві грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік 2210

28,00

(Двадцять вісім грн 00 коп)

17.23.1 2210 14562,12      
Вироби канцелярські паперові (Чотирнадцять тисяч п'ятсот шістдесят дві грн 12 коп)
заборгованість за 2014 рік 2210

240,40

(Двісті сорок грн 40  коп)

 
17.24.1. 2210 739,80      
Шпалери й подібні настінні покриви (Сімсот тридцять дев'ять грн 80 коп)
18.12.1. 2210 5886,00      
Послуги щодо друкування, інші (П'ять тисяч вісімсот вісімдесят шість грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік 2210

3114,00

(Три тисячі сто чотирнадцять грн 00 коп)

19.20.2. 2210 33758,75      
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (Тридцять три тисячі сімсот п'ятдесят вісім грн 75 коп)
заборгованість за 2014 рік 2210

1241,25

( Одна тисяча двісті сорок одна грн 25 коп)

 
20.30.1. 2210 18455,26      
Фарби та лаки на основі полімерів (Вісімнадцять тисяч чотириста п'ятдесят п'ять грн 26 коп)
20.30.2 2210 2047,40      
Фарби та лаки, інші, пов'язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила (Дві тисячі сорок сім грн 40 коп)
заборгованість за 2014 рік 2210

952,60

(Дев'ятсот п'ятдесят дві грн 60 коп)

 
20.41.3. 2210 6763,20      
Мило, засоби мийні та засоби для чищення (Шість тисяч сімсот шістдесят три грн 20 коп)
заборгованість за 2014 рік 2210

136,80

(Сто тридцять шість грн 80 коп)

20.41.4 2210 100,00      
Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення (Сто грн 00 коп)
20.52.1. 2210 587,00      
Клеї (П'ятсот вісімдесят сім грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік 2210

213,00

(Двісті тринадцять грн 00 коп)

20.59.5. 2210 200,00      
Продукти хімічні різноманітні (Двісті грн 00 коп)
21.20.1. 2210 690,00      
Ліки (Шістсот дев'яносто грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік 2210

450,00

(Чотириста п'ятдесят грн 00 коп)

 
22.11.1. 2210 5000,00      
Шини та камери гумові нові (П'ять тисяч грн 00 коп)
22.19.5. 2210 200,00      
Тканини прогумовані (Двісті грн 00 коп)
22.19.6 2210 225,00      
Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканічної гуми (Двісті двадцять п'ять грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік 2210

75,00

(Сімдесят п'ять грн 00 коп)

 
22.21.3. 2210 3792,98      
Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки пластмасові, неармовані чи не з'єднгані з іншими матеріалами (Три тисячі сімсот дев'яносто дві грн 98 коп)
22.23.1. 2210 119,75      
Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не платикові (Сто дев'ятнадцять грн 75 коп)
заборгованість за 2014 рік 2210

3080,25

(Три тисячі вісімдесят грн 25 коп)

22.29.2. 2210 2029,00      
Вироби пластмасові, інші (Дві тисячі двадцять дев'ять грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік 2210

171,00

(Сто сімдесят одна грн 00 коп)

23.11.1.   2100,00      
Скло листове   (Дві тисячі сто грн 00 коп)      
23.42.1. 2210 1000,00      
Вироби санітарно-технічні керамічні (Одна тисяча грн 00 коп)
23.51.1. 2210 234,00      
Цемент (Двісті тридцять чотири грн 00 коп)
23.52.1. 2210 385,15      
Вапнонегашене, гашене та гідравлічне (Триста вісімдесят п'ять грн 00 коп)
23.52.2. 2210 570,20      
Гіпс (П'ятсот сімдесят грн 20 коп)      
24.45.3. 2210 600,00      
Метали кольорові інші та вироби з них, металокераміка, зола й залитки, з умістом металів або сполук металів (Шістсот грн 00 коп)
25.71.1 2210 580,00      
Вироби ножові та столові прибори (П'ятсот вісімдесят грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік 2210

20,00

(Двадцять грн 00 коп)

 
25.73.1 2210 76,59      
Інструменти ручні для використання в сільському господарстві, садівництві чи лісовому господарстві (Сімдесят шість грн 59 коп)
25.93.1. 2210 260,00      
Вироби з дроту, ланцюги та пружини (Двісті шістдесят грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік 2210

40,00

(Сорок грн 00 коп)

 
25.99.2. 2210 11865,05      
Вироби з недорогоцінних металів, інші (Одинадцять тисяч вісімсот шістдесят п'ять грн 05 коп)
заборгованість за 2014 рік 2210

5734,95

(П'ять тисяч сімсот тридцять чотири грн 95 коп)

 
26.20.1. 2210 5344,00      
Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (П'ять тисяч триста сорок чотири грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік 2210

118,00

(Сто вісімнадцять грн 00 коп)

 
26.80.1 2210 500,00      
Носії інформації магнітні й оптичні
(П'ятсот грн 00 коп)
27.12.2. 2210 370,00      
Апаратура електрична для комутацій чи захисту електричних кіл на напругу не більше ніж 1000В (Триста сімдесят грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік 2210

1130,00

(Одна тисяча сто тридцять грн 00 коп)

 
27.32.1. 2210 240,00      
Проводи та кабелі електронні електричні, інші (Двісті сорок грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік 2210

60,00

(Шістдесят грн 00 коп)

 
27.40.1. 2210 1600,00      
Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові (Одна тисяча шістсот грн 00 коп)
27.40.3. 2210 500,00      
Лампи та світильники, інші (П'ятсот грн 00 коп)
27.51.2. 2210 2265,00      
Прилади електричні побутові, інші (Дві тисячі двісті шістдесят п'ять грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік 2210

489,00

(Чотириста вісімдесят дев'ять грн 00 коп)

28.23.1 2210 100,00      
Машини друкарські, машини для оброблення текстів і лічильні машини (Сто грн 00 коп)
28.29.1. 2210 200,00      
Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (Двісті грн 00 коп)
28.29.2. 2210 500,00      
Устаткування для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари; вогнегасники; пульвезатори, машини парострумні та піскострумні; прокладки (П'ятсот грн 00 коп)
           
28.75.2   11740,00      
Вироби металеві різні, інші   (Одинадцять тисяч сімсот сорок грн 00 коп)      
31.03.1. 2210 13437,00      
Матраци (Тринадцять тисяч чотириста триста сім грн 00 коп)
31.09.1. 2210 2579,00      
Меблі, інші (Дві тисяч п'ятсот сімдесят дев 'ять грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік 2210

2160,00

(Дві тисячі сто шістдесят грн 00 коп)

 
32.13.1. 2210 500,00      
Біжутерія та подібні вироби (П'ятсот грн 00 коп)
32.30.1. 2210 6988,00      
Вироби спортивні (Шість  тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік 2210

25012,00

(Двадцять п'ять тисяч дванадцять грн 00 коп)

 
32.40.4. 2210 3200,00      
Ігри, інші (Три тисячі двісті грн 00 коп)
32.91.1. 2210 854,90      
Мітли та щітки (Вісімсот п'ятдесят чотири грн 90 коп)
заборгованість за 2014 рік 2210

145,10

(Сто сорок п'ять грн 10 коп)

 
32.99.1. 2210 2008,40      
Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування, стрічки до друкарських машинок; штемпельні подушечки (Дві тисячі вісім грн 40 коп)
заборгованість за 2014 рік 2210

491,60

(Чотириста дев'яносто одна грн 60 коп)

45.32.1.   6141,84      
Роздрібна торгівля частинами та приладдям до автотранспортних засобів у спеціалізованих магазинах (Шість тисяч сто сорок одна грн 84 коп)  
заборгованість за 2014 рік 2210

11994,20

(Одинадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто чотири грн 20 коп)

47.00.5. 2210 1000,00      
Роздрібна торгівля побутовими виробами (Одна тисяча грн 00 коп)
58.13.1. 2210 5000,00      
Газети друковані   (П'ять тисяч грн 00 коп)
ВСЬОГО по КЕКВ 2210 276620,50      
 
 
Голова комітету конкурсних торгів     С.Шевчук
             
Секретар комітету з конкурсних торгів     Ю.Заяць
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України
15 вересня 2014 року №1106
РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
    НА 2015 РІК            
  Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, 33871738        
 
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6
10.72.1 2240 3983,90      
Вироби хлібобулочні, зниженої вологості та кондитерські, борошняні, тривалого зберігання

(Три тисячі дев'ятсот вісімдесят три грн

90 коп)

заборгованість за 2014 рік 2240

2016,10

(Дві тисячі шістнадцять грн 10 коп)

10.82.2 2240 4908,60      
Шоколад і цукрові кондитнрські вироби (Чотири тисячі дев'ятсот вісім грн 60 коп)
заборгованість за 2014 рік 2240

2871,40

(Дві тисячі вісімсот сімдесят одна грн 40 коп)

   
18.14.1 2240 897,00      
Послуги політурні та послуги, пов'язані оправленням (Вісімсот дев'яносто сім грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік 2240

603,00

(Шістсот три грн 00 коп)

   
38.11.1 2240 2653,98      
Збирання безпечних відходів, придатних для вторинного використання

(Дві тисячі шістсот п'ятдесят три грн

98 коп)

заборгованість за 2014 рік 240

46,02

(Сорок шість грн 02 коп)

   
45.20.1 2240 3000,00      
Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних транспортних засобів (Три тисячі грн 00 коп)
55.10.1 2240 4000,00      
Послуги щодо тимчасового розміщення відвідувачів у кімнатах або житлових одиницях, зі щоденним обслуговуванням (крім за умов сумісного користування в режимі розподілення часу (таймшеру)) (Чотири тисячі грн 00 коп)
56.10.1 2240 432,20      
Послуги ресторанів і пунктів швидкого харчування (Чотириста тридцять дві грн 20 коп)
58.29.5 2240 749,00      
Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням (Сімсот сорок дев'ять грн 00 коп)      
61.10.1 2240 10360,27      
Послуги щодо передавання даних повідомлень (Десять тисяч триста шістдесят грн 27 коп)
заборгованість за 2014 рік 2240

639,73

(Шістсот тридцять дев'ять грн 73 коп)

 
61.10.4 2240 1750,00      
Послуги зв'язку інтернетом проводовими мережами (Одна тисяча сімсот п'ятдесят грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік 2240

150,00

(Сто п'ятдесят грн 00 коп)

 
62.01.1 2240 500,00      
Послуги щодо проектування та розроблення у сфері інформаційних технологій (П'ятсот грн 00 коп)
64.19.3 2240 781,27      
Послуги щодо грошового посередництва, інші (Сімсот вісімдесят одна грн 27коп)
заборгованість за 2014 рік 2240

69,73

(Шістдесят дев'ять грн 73 коп)

 
65.12.2 2240 500,00      
Послуги щодо страхування автотранспорту (П'ятсот грн 00 коп)
65.12.4 2240 700,00      
Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек (Сімсот грн 00 коп)
74.90.2 2240 90489,22      
Послуги професійні, технічні та комерційні інші (Дев'яносто  тисяч чотириста вісімдесят дев'ять грн 22 коп)
заборгованість за 2014 рік 2240

4520,78

(Чотири тисячі п'ятсот двадцять грн 78 коп)

77.11.1 2240 88700,00      
Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і малозавантажних транспортних засобів (Вісімдесят вісім тисяч сімсот грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік 2240

10552,00

(Десять тисяч п'ятсот п'ятдесят дві грн 00 коп)

77.21.1 2240 3240,00      
Послуги щодо прокату виробів для відпочинку та заняття спортом (Три тисячі двісті сорок грн 00 коп)
77.34.1 2240 15405,00      
Послуги щодо оренди та лізингу водних транспортних засобів (П'ятнадцять тисяч чотириста п'ять грн 00 коп)
77.39.1 2240 72747,23      
Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устаткування та  майна (Сімдесят дві тисячі сімсот сорок сім грн 23 коп)
95.11.1 2240 36939,00      
Ремонтування комп'ютерів і перифирійного устаткування (Тридцять шість тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік 2240

1161,00

(Одна тисяча сто шістдесят одна грн 00 коп)

 
           
ДСТУ-Б Д.1.1-1:2013 2240 19548,00      
Послуги з поточного ремонту по заміні вікон п/к "Омега" (Дев'ятнадцять тисяч п'ятсот сорок вісім грн 00 коп)    
ДСТУ-Б Д.1.1-1:2013 2240 0,00      
Поточний ремонт огорожі ДЮСШ з футюолу "Верес"      
ДСТУ-Б Д.1.1-1:2013 2240 23574,30      
Поточний ремонт міні-футбольного майданчика по вул.Мельника, 20-22 (Двадцять три тисячі п'ятсот сімдесят чотири грн 30 коп)    
ДСТУ-Б Д.1.1-1:2013 2240 30000,00      
Послуги  ремонту фасаду п/к "Романтик" (Тридцять тисяч  грн 00 коп)    
Відшкодування відрядних 2240 59796,37      
(П'ятдесят дев'ять тисяч сімсот дев'яносто шість грн 37коп)
       
заборгованість за 2014 рік 2240

203,63

(Двісті три грн 63 коп)

 
Відшкодування харчування 2240 152611,34      
(Сто п'ятдесят дві тисячі шістсот одинадцять грн 34 коп)
заборгованість за 2014 рік

70088,66

(Сімдесят тисяч вісімдесят вісім грн 66 коп)

 
     
ВСЬОГО по КЕКВ 2240 721188,73      
 
 
 
Голова комітету конкурсних торгів     С.Шевчук
             
Секретар комітету з конкурсних торгів     Ю.Заяць
 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України
15 вересня 2014 року №1106
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО  ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
    НА 2015 РІК          
  Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, 33871738    
 
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6
47.00.5 3110 2900,00      
Роздрібна торгівля побутовими виробами (Дві тисячі дев'ятсот грн. 00 коп.)
26.40.2 3110 25000,00      
Приймачі телевізійні, поєднані чи не поєднані з радіоприймачами або пристроями для записування та відтворювання звуку й зображення (Двадцять п'ять тисяч грн. 00 коп.)
28.24.1 3110 5000,00      
Інструмент електромеханічний для роботи однією рукою; інструмент ручний портативний із силовим урухомлювачем/приводом, інший (П'ять тисяч грн. 00 коп.)
28.30.1 3110 5000,00      
Косарки для газонів, парків, спортивних майданчиків (П'ять тисяч грн. 00 коп.)
30.92.1. 3110 20000,00      
Велосипеди двоколісні та інші види велосипедів, без двигуна (Двадцять тисяч грн. 00 коп.)
32.30.1 3110 57100,00      
Вироби спортивні (П'ятдесят сім тисяч сто грн. 00 коп.)
32.20.1 3110 2900,00      
Фортепіано, органи та інші струнні й духові музичні інструменти; метрономи, камертони; механізми музичних скриньок (Дві тисячі дев'ятсот грн. 00 коп.)
ВСЬОГО по КЕКВ 3110 117900,00      
 
 
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ____________ №_____
   
Голова комітету з конкурсних торгів     С.Шевчук
           
Секретар комітету з конкурсних торгів     Ю.Заяць
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України
15 вересня 2014 року №1106
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО  ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
    НА 2015 РІК          
  Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, 33871738    
 
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6
68.10.1 3121 3600000,00      
Продаж і купівля нерухомості (Три мільйони шістсот тисяч грн. 00 коп.)
ВСЬОГО по КЕКВ 3121 3600000,00      
 
 
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _________ №_____
 
Згідно  з частиною третьої статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель", дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є: придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівлі, інше нерухоме майно
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів     С.Шевчук
           
Секретар комітету з конкурсних торгів     Ю.Заяць
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України
15 вересня 2014 року №1106
 
 
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО  ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2015 РІК
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, 33871738      
 
 
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6
36.00.2.         Оброблення та розподілення води трубопроводами 2272 17292,00      
(Сімнадцять тисяч двісті  дев'яносто дві грн.00 коп. з ПДВ)
36.00.2.         Оброблення та розподілення води трубопроводами (відшкодування згідно договорів оренди) 2272 3652,00      
(Три тисячі шістсот п'ятдесят дві грн.00 коп. без ПДВ)
ВСЬОГО по КЕКВ 2272 20944,00      
( Двадцять тисяч дев'ятсот сорок чотири грн.00 коп.)
Голова комітету конкурсних торгів
  С.Шевчук
     
   
Секретар комітету з конкурсних торгів
  Ю.Заяць
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України
15 вересня 2014 року №1106
 
РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
  НА 2015 РІК            
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, 33871738      
 
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6
35.11.1.         Енергія електрична 2273 30005,00      
(Тридцять тисяч п'ять грн.00 коп. з ПДВ)
35.11.1.         Енергія електрична (відшкодування згідно договорів оренди) 2273 88790,00      
(Вісімдесят вісім тисяч сімсот дев'яносто грн.00 коп. без ПДВ)
ВСЬОГО по КЕКВ 2273 118795,00      
 
 
 
Голова комітету конкурсних торгів
  С.Шевчук
     
   
Секретар комітету з конкурсних торгів
  Ю.Заяць
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України
15 вересня 2014 року №1106
РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
 
 
НА 2015 РІК
 
 
 
 
 
 
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, 33871738
 
 
 
Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Примітки
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
02.30.3
2210
1080,00
 
 
 
Частини рослин, трави, мохи та лишайники придатні для декоративних цілей
(Одна тисяча  вісімдесят  грн 00 коп)
01.19.2.
2210
900,00
 
 
 
Квіти зрізані та бутони квітів; насіння квітів
(Дев'ятсот грн. 00 коп.)
08.11.3.
2210
300,00
 
 
 
Крейда та некальцинований доломіт
(Триста грн. 00 коп.)
13.10.6.
2210
90,00
 
 
 
Пряжа бавовняна та нитки бавовняні для шиття
(Дев"яносто грн. 00 коп.)
заборгованість за 2014 рік
2210
410,00                       (Чотириста дес"ять грн 00 коп)
13.10.8.
2210
355,00
 
 
 
Пряжа та нитки текстильні з хімічних монониток чи штапельних волокон  для шиття
(Триста п"ятдесят пять грн. 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
45,00                                (Сорок пять грн 00 коп)
13.20.1.
2210
246,00
 
 
 
(Тканини (крім спеціальних полотен) з натуральних волокон, крім бавовняних)
(Двісті сорок шість грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
54,00                           (Пятдесят чотири грн 00 коп)
13.92.2.
2210
886,50
 
 
 
Вироби текстильні готові , інші
(Вісімсот вісімдесят шість грн 50 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
13,50                           (тринадцять  грн 50 коп)
 
13.93.1.
 
 
 
 
 
Килими та килимове покриття
 
заборгованість за 2014 рік
2210
2400,00                               (Дві тисячі чотириста  грн 00 коп)
 
14.19.1.
2210
4851,18
 
 
 
Одяг дитячий, спортивні костюми та інший одяг, аксесуари та деталі одягу, трикотажні
(Чотири тисячі вісімсот п"ятдесят одна грн 18 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
12980,00                     (Дванадцять тисяч девятсот вісімдесят грн 00 коп)
 
16.29.1.
2210
652,50
 
 
 
Вироби з деревини інші
(Шістсот п"ятдесят дві грн 50 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
400,00                                   (чотириста грн 00 коп)
 
17.12.7.
2210
8223,00
 
 
 
Папір і картон оброблені
(Вісім тисяч двісті двадцять три грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
1777,00                            (Одна тисяча сімсот сімдесят сім грн 00 коп)
 
17.22.1.
2210
272,00
 
 
 
Папір побутовий і туалетний та паперова продукція
(Двісті сімдесят дві грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
28,00                              (Двадцять вісім грн 00 коп)
17.23.1
2210
13216,62
 
 
 
Вироби канцелярські паперові
(Тринадцять тисяч двісті шістнадцять грн 62 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
240,40                                       (Двісті сорок грн 40  коп)
 
17.24.1.
2210
1189,80
 
 
 
Шпалери й подібні настінні покриви
(Одна тисяча сто вісімдесят дев"ять грн 80 коп)
18.12.1.
2210
5886,00
 
 
 
Послуги щодо друкування, інші
Пять тисяч вісімсот вісімдесят шість грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
3114,00                                      (Три тисячі сто чотирнадцять грн 00 коп)
19.20.2.
2210
33758,75
 
 
 
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні
(Тридцять три тисячі сімсот пятдесят вісім грн 75 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
1241,25                                              ( Одна тисяча двісті сорок одна грн 25 коп)
 
20.30.1.
2210
18455,26
 
 
 
Фарби та лаки на основі полімерів
(Вісімнадцять тисяч чотириста п"ятдесят п"ять грн 26 коп)
20.30.2
2210
2047,40
 
 
 
Фарби та лаки, інші, пов'язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила
(Дві тисячі сорок сім грн 40 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
952,60                                   (Девятсот пятдесят дві грн 60 коп)
 
20.41.3.
2210
4863,20
 
 
 
Мило, засоби мийні та засоби для чищення
(Чотири тисячі вісімсот шістдесят три грн 20 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
136,80                                (Сто тридцять шість грн 80 коп)
20.41.4
2210
100,00
 
 
 
Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення
(Сто грн 00 коп)
20.52.1.
2210
587,00
 
 
 
Клеї
(Пятсот вісімдесят сім грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
213,00                                                   (Двісті тринадцять грн 00 коп)
20.59.5.
2210
200,00
 
 
 
Продукти хімічні різноманітні
(Двісті грн 00 коп)
21.20.1.
2210
690,00
 
 
 
Ліки
(Сто пятдесят грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
450,00                                    (Чотириста пятдесят грн 00 коп)
 
22.11.1.
2210
5000,00
 
 
 
Шини та камери гумові нові
(Пять тисяч грн 00 коп)
22.19.5.
2210
200,00
 
 
 
Тканини прогумовані
(Двісті грн 00 коп)
22.19.6
2210
225,00
 
 
 
Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканічної гуми
(Двісті двадцять пять грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
75,00                            (Сімдесят пять грн 00 коп)
 
22.21.3.
2210
3792,98
 
 
 
Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки пластмасові, неармовані чи не з'єднгані з іншими матеріалами
(Три тисячі сімсот дев"яносто дві грн 98 коп)
22.23.1.
2210
119,75
 
 
 
Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не платикові
(Сто девятнадцять грн 75 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
3080,25                              (Три тисячі вісімдесят грн 25 коп)
22.29.2.
2210
2029,00
 
 
 
Вироби пластмасові, інші
(Дві тисячі двадцять девять грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
171,00                                 (Сто сімдесят одна грн 00 коп)
23.42.1.
2210
1000,00
 
 
 
Вироби санітарно-технічні керамічні
(Одна тисяча грн 00 коп)
23.51.1.
2210
234,00
 
 
 
Цемент
(Двісті тридцять чотири грн 00 коп)
23.52.1.
2210
385,15
 
 
 
Вапнонегашене, гашене та гідравлічне
(Триста вісімдесят п"ять грн 15 коп)
23.52.2.
2210
570,20
 
 
 
Гіпс
(П'ятсот сімдесят грн 20 коп)
 
 
 
24.45.3.
2210
600,00
 
 
 
Метали кольорові інші та вироби з них, металокераміка, зола й залитки, з умістом металів або сполук металів
(Шістсот грн 00 коп)
25.71.1
2210
580,00
 
 
 
Вироби ножові та столові прибори
(П"ятсот вісімдесят грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
20,00                                             (Двадцять грн 00 коп)
 
25.73.1
2210
76,59
 
 
 
Інструменти ручні для використання в сільському господарстві, садівництві чи лісовому господарстві
(Сімдесят шість грн 59 коп)
25.93.1.
2210
260,00
 
 
 
Вироби з дроту, ланцюги та пружини
(Двісті шістдесят грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
40,00                                             (Сорок грн 00 коп)
 
25.99.2.
2210
11865,05
 
 
 
Вироби з недорогоцінних металів, інші
(Одинадцять тисяч вісімсот шістдесят п"ять грн 05 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
5734,95                                                (П'ять тисяч сімсот тридцять чотири грн 95 коп)
 
26.20.1.
2210
5344,00
 
 
 
Машини обчислювальні, частини та приладдя до них
(Одна тисяча вісімсот вісімдесят дві грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
118,00                                             (Сто вісімнадцять грн 00 коп)
 
26.80.1
2210
500,00
 
 
 
Носії інформації магнітні й оптичні
(П"ятсот грн 00 коп)
27.12.2.
2210
370,00
 
 
 
Апаратура електрична для комутацій чи захисту електричних кіл на напругу не більше ніж 1000В
(Триста сімдесят грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
1130,00                                              (Одна тисяча сто тридцять грн 00 коп)
 
27.32.1.
2210
240,00
 
 
 
Проводи та кабелі електронні електричні, інші
(Двісті сорок грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
60,00                                   (Шіістдесят грн 00 коп)
 
27.40.1.
2210
1600,00
 
 
 
Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові
(Одна тисяча шістсот грн 00 коп)
27.40.3.
2210
500,00
 
 
 
Лампи та світильники, інші
(П"ятсот грн 00 коп)
27.51.2.
2210
2265,00
 
 
 
Прилади електричні побутові, інші
(Дві тисячі двісті шістдесят п"ять грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
489,00                                   (Чотириста вісімдесят дев'ять грн 00 коп)
28.23.1
2210
500,00
 
 
 
Машини друкарські, машини для оброблення текстів і лічильні машини
(П"ятсот грн 00 коп)
28.29.1.
2210
200,00
 
 
 
Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати
(Двісті грн 00 коп)
28.29.2.
2210
500,00
 
 
 
Устаткування для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари; вогнегасники; пульвезатори, машини парострумні та піскострумні; прокладки
(П"ятсот грн 00 коп)
 
 
 
 
 
 
31.03.1.
2210
3537,00
 
 
 
Матраци
(Три тисяч п"ятсот тридцять сім грн 00 коп)
31.09.1.
2210
4229,00
 
 
 
Меблі, інші
(Чотири тисячі двісті двадцять дев"ять грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
2160,00                                           (Дві тисячі сто шістдесят грн 00 коп)
 
32.13.1.
2210
500,00
 
 
 
Біжутерія та подібні вироби
(П"ятсот грн 00 коп)
32.30.1.
2210
11988,00
 
 
 
Вироби спортивні
(Одинадцять тисяч дев"ятсот вісімдесят вісім грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
25012,00                                             (Двадцять п"ять тисяч дванадцять грн 00 коп)
 
32.40.4.
2210
3200,00
 
 
 
Ігри, інші
(Три тисячі двісті грн 00 коп)
32.91.1.
2210
854,90
 
 
 
Мітли та щітки
(Вісімсот п"ятдесят чотири грн 90 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
145,10                                 (Сто сорок п"ять грн 10 коп)
 
32.99.1.
2210
2008,40
 
 
 
Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування, стрічки до друкарських машинок; штемпельні подушечки
(Дві тисячі вісім грн 40 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
491,60                          (Чотириста дев"яносто одна грн 60 коп)
45.32.1.
 
5754,12
 
 
 
Роздрібна торгівля частинами та приладдям до автотранспортних засобів у спеціалізованих магазинах
(П"ять тисяч сімсот п"ятдесят чотири грн. 12 коп.)
 
заборгованість за 2014 рік
2210
11994,20                        (Одинадцять тисяч дев"ятсот дев"яносто чотири грн 20 коп)
47.00.5.
2210
1000,00
 
 
 
Роздрібна торгівля побутовими виробами
(Одна тисяча грн 00 коп)
58.13.1.
2210
5000,00
 
 
 
Газети друковані
 
(П'ять тисяч грн 00 коп)
ВСЬОГО по КЕКВ 2210
251055,00
 
 
 
 
Голова комітету конкурсних торгів
 
 
С.Шевчук
 
 
 
 
 
 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів
 
 
Ю.Заяць
  
 
  
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України 
15 вересня 2014 року №1106
РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
 
 
НА 2015 РІК
 
 
 
 
 
 
 
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, 33871738
 
 
 
 
Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Примітки
1
2
3
4
5
6
10.72.1
2240
1983,90
 
 
 
Вироби хлібобулочні, зниженої вологості та кондитерські, борошняні, тривалого зберігання
(Одна тисяча дев"ятсот вісімдесят три грн 90 коп)
заборгованість за 2014 рік
2240
2016,10                                                  (Дві тисячі шістнадцять грн 10 коп)
10.82.2
2240
4128,60
 
 
 
Шоколад і цукрові кондитнрські вироби
(Чотири тисячі сто двадцять вісім грн 60 коп)
заборгованість за 2014 рік
2240
2871,40                                                       (Дві тисячі вісімсот сімдесят одна грн 40 коп)
 
 
18.14.1
2240
897,00
 
 
 
Послуги політурні та послуги, пов'язані оправленням
(Вісімсот дев"яносто сім грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2240
603,00                                                 (Шістсот три грн 00 коп)
 
 
38.11.1
2240
2653,98
 
 
 
Збирання безпечних відходів, придатних для вторинного використання
(Дві тисячі шістсот п"ятдесят три грн 98 коп)
заборгованість за 2014 рік
240
46,02                                                   (Сорок шість грн 02 коп)
 
 
45.20.1
2240
3000,00
 
 
 
Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних транспортних засобів
(Три тисячі грн 00 коп)
55.10.1
2240
4000,00
 
 
 
Послуги щодо тимчасового розміщення відвідувачів у кімнатах або житлових одиницях, зі щоденним обслуговуванням (крім за умов сумісного користування в режимі розподілення часу (таймшеру))
(Чотири тисячі грн 00 коп)
58.29.5
2240
749,00
 
 
 
Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням
(Сімсот сорок дев"ять грн 00 коп)
 
 
 
61.10.1
2240
10360,27
 
 
 
Послуги щодо передавання даних повідомлень
(Десять тисяч триста шістдесят грн 27 коп)
заборгованість за 2014 рік
2240
639,73                                                (Шістсот тридцять дев"ять грн 73 коп)
 
61.10.4
2240
1750,00
 
 
 
Послуги зв'язку інтернетом проводовими мережами
(Одна тисяча сімсот п"ятдесят грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2240
150,00                                                              (Сто п"ятдесят грн 00 коп)
 
62.01.1
2240
500,00
 
 
 
Послуги щодо проектування та розроблення у сфері інформаційних технологій
(П"ятсот грн 00 коп)
64.19.3
2240
781,27
 
 
 
Послуги щодо грошового посередництва, інші
(Сімсот вісімдесят одна грн 27коп)
заборгованість за 2014 рік
2240
69,73                                                  (Шістдесят дев"ять грн 73 коп)
 
65.12.2
2240
500,00
 
 
 
Послуги щодо страхування автотранспорту
(П"ятсот грн 00 коп)
65.12.4
2240
700,00
 
 
 
Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек
(Сімсот грн 00 коп)
74.90.2
2240
90489,22
 
 
 
Послуги професійні, технічні та комерційні інші
(Дев"яносто  тисяч чотириста вісімдесят дев"ять грн 22 коп)
заборгованість за 2014 рік
2240
4520,78                                        (Чотири тисячі п"ятсот двадцять грн 78 коп)
77.11.1
2240
63200,00
 
 
 
Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і малозавантажних транспортних засобів
(Шістдесят три тисячі двісті грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2240
10552,00                                          (Дес"ять тисяч п"ятсот п"ятдесят дві грн 00 коп)
77.21.1
2240
3240,00
 
 
 
Послуги щодо прокату виробів для відпочинку та заняття спортом
(Дві тисячі двіст сорок грн 00 коп)
77.34.1
2240
15405,00
 
 
 
Послуги щодо оренди та лізингу водних транспортних засобів
(П"ятнадцять тисяч чотириста п"ять грн 00 коп)
77.39.1
2240
34800,00
 
 
 
Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устаткування та  майна
(Тридцять чотири тисячі вісімсот грн 00 коп)
95.11.1
2240
36939,00
 
 
 
Ремонтування комп'ютерів і перифирійного устаткування
(Тридцять шість тисяч дев"ятсот тридцять дев"ять грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2240
1161,00                                             (Одна тисяча сто шістдесят одна грн 00 коп)
 
 
 
 
 
 
 
ДСТУ-Б Д.1.1-1:2013
2240
19548,00
 
 
 
Послуги з поточного ремонту по заміні вікон п/к "Омега"
(Дев'ятнадцять тисяч п'ятсот сорок вісім грн 00 коп)
 
 
Відшкодування відрядних
2240
59796,37
 
 
 
(П"ятдесят дев"ять тисяч сімсот дев"яносто шість грн 37коп)
 
 
 
 
заборгованість за 2014 рік
2240
203,63                                                (Двісті три грн 63 коп)
 
Відшкодування харчування
2240
152611,34
 
 
 
(Сто п"ятдесят дві тисячі шістсот одинадцять грн 34 коп)
заборгованість за 2014 рік
70088,66                                         (Сімдесят тисяч вісімдесят вісім грн 66 коп)
 
 
 
 
ВСЬОГО по КЕКВ 2240
600955,00
 
 
 
 
 
Голова комітету конкурсних торгів
 
 
С.Шевчук
 
 
 
 
 
 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів
 
 
Ю.Заяць
 
  
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України
15 вересня 2014 року №1106
РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
 
 
НА 2015 РІК
 
 
 
 
 
 
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, 33871738
 
 
Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Примітки
1
2
3
4
5
6
68.10.1
3121
2400000,00
 
 
 
Продаж і купівля нерухомості
(Два мільйони чотириста тисяч грн. 00 коп.)
ВСЬОГО по КЕКВ 3121
2400000,00
 
 
 
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _________ №_____
 
Згідно  з частиною третьої статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель", дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є: придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівлі, інше нерухоме майно
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів
 
 
С.Шевчук
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів
 
 
Ю.Заяць
 
 
 
  
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України
15 вересня 2014 року №1106
РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
 
НА 2015 РІК
 
 
 
 
 
 
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, 33871738
 
 
 
Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Примітки
1
2
3
4
5
6
36.00.2.         Оброблення та розподілення води трубопроводами
2272
17292,00
 
 
 
(Сімнадцять тисяч двісті  дев'яносто дві грн.00 коп. з ПДВ)
36.00.2.         Оброблення та розподілення води трубопроводами (відшкодування згідно договорів оренди)
2272
3652,00
 
 
 
(Три тисячі шістсот п'ятдесят дві грн.00 коп. без ПДВ)
ВСЬОГО по КЕКВ 2272
20944,00
 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів
 
 
С.Шевчук
 
 
 
 
 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів
 
 
Ю.Заяць
  
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України
15 вересня 2014 року №1106
 
 
РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
 
НА 2015 РІК
 
 
 
 
 
 
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, 33871738
 
 
 
Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Примітки
1
2
3
4
5
6
35.11.1.         Енергія електрична
2273
30005,00
 
 
 
(Тридцять тисяч п'ять грн.00 коп. з ПДВ)
35.11.1.         Енергія електрична (відшкодування згідно договорів оренди)
2273
88790,00
 
 
 
(Вісімдесят вісім тисяч сімсот дев"яносто грн.00 коп. без ПДВ)
ВСЬОГО по КЕКВ 2273
118795,00
 
 
 
  
Голова комітету з конкурсних торгів
 
 
С.Шевчук
 
 
 
 
 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів
 
 
Ю.Заяць
  
 
 
 
Зміни до річного плану закупівель на 2015 рік
Дитячо-юнацької спортивної школи №2 Рівненської міської ради, код за ЄДРПОУ 24168951
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
  
 
 
 
 
Предмет закупівлі
 
 
 
 
Код КЕКВ
 
 
 
 
Очікувана вартість предмета закупівлі
 
 
 
 
Процедура закупівлі
 
 
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
 
 
 
 
Примітки
1
2
3
4
5
6
код ДК 016:2010 – 35.30.1 – Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії для потреб опалення)
2271
313420,00
(Триста  тринадцять тисяч чотириста двадцять грн. 00 коп.)
Переговорна процедура закупівлі
грудень 2014 р.
Вартість з ПДВ
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «22» січня 2015р. №24 
 
Голова комітету  з конкурсних торгів   ____________________ Ю. Єфімчук
 
Секретар комітету  з конкурсних торгів   ____________________О.Марушкевич
 
 
  
Додаток до змін до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель
на 2015 рік
Дитячо-юнацької спортивної школи №2 Рівненської міської ради, код за ЄДРПОУ 24168951
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
  
 
 
 
 
Предмет закупівлі
 
 
 
 
Код КЕКВ
 
 
 
 
Очікувана вартість предмета закупівлі
 
 
 
 
Процедура закупівлі
 
 
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
 
 
 
 
Примітки
1
2
3
4
5
6
код ДК 016:2010 – 37.00.1 – Послуги каналізаційні
2272
83160,00
(Вісімдесят три тисячі сто шістдесят грн. 00 коп.)
 
Січень 2015р.
Вартість з ПДВ
код ДК 016:2010 - 36.00.2 - Обробляння та розподіляння води трубопроводами
2272
64176,00
(Шістдесят чотири тисячі сто сімдесят шість грн. 00 коп.)
 
Січень 2015 р.
Вартість з ПДВ
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «22» січня 2015р. №24 
 
Голова комітету  з конкурсних торгів   ____________________ Ю. Єфімчук
 
Секретар комітету  з конкурсних торгів   ____________________О.Марушкевич 
 
 
 
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету
Рівненської міської ради, код за ЄДРПОУ 33871738
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
  
Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Примітки
1
2
3
4
5
6
Код  ДК 016:2010(35.30.1) Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії для потреб опалення)
2271
987 273,00 грн. (Дев’ятсот вісімдесят сім тисяч двісті сімдесят три) грн. 00 коп., в тому числі ПДВ 20% - 164 545,50 грн.
Переговорна процедура
Січень 2015 року
На 2015 рік
Код  ДК 016:2010(35.30.1) Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (надання послуг з централізованого постачання гарячої води)
2272
2 648,32 грн. (Дві тисячі шістсот сорок вісім) грн. 32 коп., в тому числі ПДВ 20% - 441,39 грн.
Переговорна процедура
Січень 2015 року
На 2015 рік
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 14.01.2015 № 1.
  
Голова комітету з конкурсних торгів
________________  
(підпис)
С.А.Шевчук____
(ініціали та прізвище)
 
М. П.
 
Секретар комітету з конкурсних торгів
________________
(підпис)
____Ю.Т.Заяць______
(ініціали та прізвище)
 
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
КЗ ‘’Стадіон ‘’Авангард’’  36290815
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Примітки
1
2
3
4
5
6
35.11.1
Енергія електрична
2273
385000 грн.
(Триста вісімдесят п’ять тисяч грн.00коп.)
Переговорна процедура закупівлі
Січень 2015 року
 
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29.12.2014 № 1.
  
Голова комітету з конкурсних торгів           ________________      В.О.Воят
                                                                                              (підпис)                  (ініціали та прізвище)
М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів          _______________    Т.М.Войтович
                                                                                            (підпис)                  (ініціали та прізвище)
 
Річний план закупівель на 2015 рік
Дитячо-юнацької спортивної школи №2 м. Рівного
  
Предмет закупівлі
Код предмету закупівлі
Код КЕКВ
Джерело фінансування
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Підрозділ/и (особа/и) яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових пропозицій) 
Примітки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії для потреб опалення)
35.30.1
2271
Місцевий бюджет
 
313420,00 грн.
Переговорна процедура закупівлі
грудень 2014 р.
 
 
Обробляння та розподіляння води трубопроводами
36.00.2
2272
Місцевий бюджет
83160,00 грн.
 
 
 
 
Послуги каналізаційні
37.00.1
2272
Місцевий бюджет
64176,00 грн.
 
 
 
 
Всього:
 
 
 
460756,00 грн.
 
 
 
 
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «___» ________________ 2014р.
 
 
Голова комітету  з конкурсних торгів   ____________________ Ю. Єфімчук
 
Секретар комітету   з конкурсних торгів   ____________________О.Марушкевич
 
 
  
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
Дитячо-юнацька спортивна школа №4(ДЮСШ) 25737405
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
   
Предмет закупівлі
Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури
закупівлі
Примітки
Код ДК 016-2010 - (35.30.1) Пара та
гаряча вода; постачання пари та
гарячої води (постачання теплової
енергії для потреб
опалення)
2271
658182,00 (Шістсот п’ятдесят вісім тисяч сто  вісімдесят дві) грн.
З ПДВ
переговорна процедура
грудень 2014
на 2015 рік
Код ДК 016-2010- (35.30.1) Пара та  гаряча вода; постачання пари та
гарячої води (послуги з централізованого
постачання гарячої
води)
2272
3972,48
(Три тисячі дев’ятсот сімдесят дві) грн. 48коп
З ПДВ
переговорна процедура
грудень 2014
на 2015 рік
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _19.12.2014______ N _12________ .
  
Голова комітету з конкурсних торгів ________________            В.С.Засморжук __________________
                                                                     (підпис)                                                    (ініціали та прізвище)
                                                                        М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів ________________                     С.Є.Кончинська__________________
                                                              (підпис) (ініціали та прізвище)                                (підпис) (ініціали та прізвище)
 
 
Проект річного плану закупівель на 2015 рік  
Дитячо-юнацької спортивної школи №3 м.
  
 
 
 
 
Предмет закупівлі
 
 
 
 
Код КЕКВ
 
 
 
 
Джерело фінансування
 
 
 
 
Очікувана вартість предмета закупівлі
 
 
 
 
Процедура закупівлі
 
 
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
 Підрозділ/и (особа/и) яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових пропозицій) 
 
 
 
 
Примітки
1
2
3
4
5
6
7
8
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
35.30.1
2271
Місцевий бюджет
 
Переговор-
на процедура закупівлі
грудень
2014 року
 
 
 
Послуги каналізаційні
37.00.1
 
2272
Місцевий
бюджет
 
Переговор-
на процедура закупівлі
грудень
2014 року
 
 
Енергія електрична
35.11.1
2273
Місцевий бюджет
 
Переговор-
на процедура закупівлі
грудень
2014 року
 
 
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _02 вересня  2014  року _       N 1_
 
Голова комітету  з конкурсних торгів   _______________________
 
Секретар комітету   з конкурсних торгів   ____________________
 
 
 
 
ПРОЕКТ РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015  рік
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
_____________код ЄДРПОУ  33871738________________
(найменування замовника, ідентифікаційний код)
  
Предмет
закупівлі
Код КЕКВ (для бюдже-тних коштів)
Джерело фінансу-вання
Очікувана вартість предмета закупівлі
Проце-дура закупі-влі
Орієнтов-ний початок проведен-ня проце-дури закупівлі
 
Підрозділ(и)
(особа(и)), який планується залучити до підготовки документації
конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, класифікаційної документації)
примітки
1
2
3
4
5
6
7
8
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
2271
Кошти місцево-го бюджету
 
Переговорна процедура
Грудень 2014 року
 
 
  
Голова комітету  конкурсних торгів          ____________________   ________                    М.П.
(прізвище, ініціали) (підпис)
Секретар комітету  конкурсних торгів     _________________       _________
(прізвище, ініціали) (підпис)