Річний план закупівель на 2015 рік Печать
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України
15 вересня 2014 року №1106
РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
 
 
НА 2015 РІК
 
 
 
 
 
 
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, 33871738
 
 
 
Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Примітки
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
02.30.3
2210
1080,00
 
 
 
Частини рослин, трави, мохи та лишайники придатні для декоративних цілей
(Одна тисяча  вісімдесят  грн 00 коп)
01.19.2.
2210
900,00
 
 
 
Квіти зрізані та бутони квітів; насіння квітів
(Дев'ятсот грн. 00 коп.)
08.11.3.
2210
300,00
 
 
 
Крейда та некальцинований доломіт
(Триста грн. 00 коп.)
13.10.6.
2210
90,00
 
 
 
Пряжа бавовняна та нитки бавовняні для шиття
(Дев"яносто грн. 00 коп.)
заборгованість за 2014 рік
2210
410,00                       (Чотириста дес"ять грн 00 коп)
13.10.8.
2210
355,00
 
 
 
Пряжа та нитки текстильні з хімічних монониток чи штапельних волокон  для шиття
(Триста п"ятдесят пять грн. 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
45,00                                (Сорок пять грн 00 коп)
13.20.1.
2210
246,00
 
 
 
(Тканини (крім спеціальних полотен) з натуральних волокон, крім бавовняних)
(Двісті сорок шість грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
54,00                           (Пятдесят чотири грн 00 коп)
13.92.2.
2210
886,50
 
 
 
Вироби текстильні готові , інші
(Вісімсот вісімдесят шість грн 50 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
13,50                           (тринадцять  грн 50 коп)
 
13.93.1.
 
 
 
 
 
Килими та килимове покриття
 
заборгованість за 2014 рік
2210
2400,00                               (Дві тисячі чотириста  грн 00 коп)
 
14.19.1.
2210
4851,18
 
 
 
Одяг дитячий, спортивні костюми та інший одяг, аксесуари та деталі одягу, трикотажні
(Чотири тисячі вісімсот п"ятдесят одна грн 18 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
12980,00                     (Дванадцять тисяч девятсот вісімдесят грн 00 коп)
 
16.29.1.
2210
652,50
 
 
 
Вироби з деревини інші
(Шістсот п"ятдесят дві грн 50 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
400,00                                   (чотириста грн 00 коп)
 
17.12.7.
2210
8223,00
 
 
 
Папір і картон оброблені
(Вісім тисяч двісті двадцять три грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
1777,00                            (Одна тисяча сімсот сімдесят сім грн 00 коп)
 
17.22.1.
2210
272,00
 
 
 
Папір побутовий і туалетний та паперова продукція
(Двісті сімдесят дві грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
28,00                              (Двадцять вісім грн 00 коп)
17.23.1
2210
13216,62
 
 
 
Вироби канцелярські паперові
(Тринадцять тисяч двісті шістнадцять грн 62 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
240,40                                       (Двісті сорок грн 40  коп)
 
17.24.1.
2210
1189,80
 
 
 
Шпалери й подібні настінні покриви
(Одна тисяча сто вісімдесят дев"ять грн 80 коп)
18.12.1.
2210
5886,00
 
 
 
Послуги щодо друкування, інші
Пять тисяч вісімсот вісімдесят шість грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
3114,00                                      (Три тисячі сто чотирнадцять грн 00 коп)
19.20.2.
2210
33758,75
 
 
 
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні
(Тридцять три тисячі сімсот пятдесят вісім грн 75 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
1241,25                                              ( Одна тисяча двісті сорок одна грн 25 коп)
 
20.30.1.
2210
18455,26
 
 
 
Фарби та лаки на основі полімерів
(Вісімнадцять тисяч чотириста п"ятдесят п"ять грн 26 коп)
20.30.2
2210
2047,40
 
 
 
Фарби та лаки, інші, пов'язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила
(Дві тисячі сорок сім грн 40 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
952,60                                   (Девятсот пятдесят дві грн 60 коп)
 
20.41.3.
2210
4863,20
 
 
 
Мило, засоби мийні та засоби для чищення
(Чотири тисячі вісімсот шістдесят три грн 20 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
136,80                                (Сто тридцять шість грн 80 коп)
20.41.4
2210
100,00
 
 
 
Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення
(Сто грн 00 коп)
20.52.1.
2210
587,00
 
 
 
Клеї
(Пятсот вісімдесят сім грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
213,00                                                   (Двісті тринадцять грн 00 коп)
20.59.5.
2210
200,00
 
 
 
Продукти хімічні різноманітні
(Двісті грн 00 коп)
21.20.1.
2210
690,00
 
 
 
Ліки
(Сто пятдесят грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
450,00                                    (Чотириста пятдесят грн 00 коп)
 
22.11.1.
2210
5000,00
 
 
 
Шини та камери гумові нові
(Пять тисяч грн 00 коп)
22.19.5.
2210
200,00
 
 
 
Тканини прогумовані
(Двісті грн 00 коп)
22.19.6
2210
225,00
 
 
 
Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканічної гуми
(Двісті двадцять пять грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
75,00                            (Сімдесят пять грн 00 коп)
 
22.21.3.
2210
3792,98
 
 
 
Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки пластмасові, неармовані чи не з'єднгані з іншими матеріалами
(Три тисячі сімсот дев"яносто дві грн 98 коп)
22.23.1.
2210
119,75
 
 
 
Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не платикові
(Сто девятнадцять грн 75 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
3080,25                              (Три тисячі вісімдесят грн 25 коп)
22.29.2.
2210
2029,00
 
 
 
Вироби пластмасові, інші
(Дві тисячі двадцять девять грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
171,00                                 (Сто сімдесят одна грн 00 коп)
23.42.1.
2210
1000,00
 
 
 
Вироби санітарно-технічні керамічні
(Одна тисяча грн 00 коп)
23.51.1.
2210
234,00
 
 
 
Цемент
(Двісті тридцять чотири грн 00 коп)
23.52.1.
2210
385,15
 
 
 
Вапнонегашене, гашене та гідравлічне
(Триста вісімдесят п"ять грн 15 коп)
23.52.2.
2210
570,20
 
 
 
Гіпс
(П'ятсот сімдесят грн 20 коп)
 
 
 
24.45.3.
2210
600,00
 
 
 
Метали кольорові інші та вироби з них, металокераміка, зола й залитки, з умістом металів або сполук металів
(Шістсот грн 00 коп)
25.71.1
2210
580,00
 
 
 
Вироби ножові та столові прибори
(П"ятсот вісімдесят грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
20,00                                             (Двадцять грн 00 коп)
 
25.73.1
2210
76,59
 
 
 
Інструменти ручні для використання в сільському господарстві, садівництві чи лісовому господарстві
(Сімдесят шість грн 59 коп)
25.93.1.
2210
260,00
 
 
 
Вироби з дроту, ланцюги та пружини
(Двісті шістдесят грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
40,00                                             (Сорок грн 00 коп)
 
25.99.2.
2210
11865,05
 
 
 
Вироби з недорогоцінних металів, інші
(Одинадцять тисяч вісімсот шістдесят п"ять грн 05 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
5734,95                                                (П'ять тисяч сімсот тридцять чотири грн 95 коп)
 
26.20.1.
2210
5344,00
 
 
 
Машини обчислювальні, частини та приладдя до них
(Одна тисяча вісімсот вісімдесят дві грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
118,00                                             (Сто вісімнадцять грн 00 коп)
 
26.80.1
2210
500,00
 
 
 
Носії інформації магнітні й оптичні
(П"ятсот грн 00 коп)
27.12.2.
2210
370,00
 
 
 
Апаратура електрична для комутацій чи захисту електричних кіл на напругу не більше ніж 1000В
(Триста сімдесят грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
1130,00                                              (Одна тисяча сто тридцять грн 00 коп)
 
27.32.1.
2210
240,00
 
 
 
Проводи та кабелі електронні електричні, інші
(Двісті сорок грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
60,00                                   (Шіістдесят грн 00 коп)
 
27.40.1.
2210
1600,00
 
 
 
Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові
(Одна тисяча шістсот грн 00 коп)
27.40.3.
2210
500,00
 
 
 
Лампи та світильники, інші
(П"ятсот грн 00 коп)
27.51.2.
2210
2265,00
 
 
 
Прилади електричні побутові, інші
(Дві тисячі двісті шістдесят п"ять грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
489,00                                   (Чотириста вісімдесят дев'ять грн 00 коп)
28.23.1
2210
500,00
 
 
 
Машини друкарські, машини для оброблення текстів і лічильні машини
(П"ятсот грн 00 коп)
28.29.1.
2210
200,00
 
 
 
Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати
(Двісті грн 00 коп)
28.29.2.
2210
500,00
 
 
 
Устаткування для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари; вогнегасники; пульвезатори, машини парострумні та піскострумні; прокладки
(П"ятсот грн 00 коп)
 
 
 
 
 
 
31.03.1.
2210
3537,00
 
 
 
Матраци
(Три тисяч п"ятсот тридцять сім грн 00 коп)
31.09.1.
2210
4229,00
 
 
 
Меблі, інші
(Чотири тисячі двісті двадцять дев"ять грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
2160,00                                           (Дві тисячі сто шістдесят грн 00 коп)
 
32.13.1.
2210
500,00
 
 
 
Біжутерія та подібні вироби
(П"ятсот грн 00 коп)
32.30.1.
2210
11988,00
 
 
 
Вироби спортивні
(Одинадцять тисяч дев"ятсот вісімдесят вісім грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
25012,00                                             (Двадцять п"ять тисяч дванадцять грн 00 коп)
 
32.40.4.
2210
3200,00
 
 
 
Ігри, інші
(Три тисячі двісті грн 00 коп)
32.91.1.
2210
854,90
 
 
 
Мітли та щітки
(Вісімсот п"ятдесят чотири грн 90 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
145,10                                 (Сто сорок п"ять грн 10 коп)
 
32.99.1.
2210
2008,40
 
 
 
Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування, стрічки до друкарських машинок; штемпельні подушечки
(Дві тисячі вісім грн 40 коп)
заборгованість за 2014 рік
2210
491,60                          (Чотириста дев"яносто одна грн 60 коп)
45.32.1.
 
5754,12
 
 
 
Роздрібна торгівля частинами та приладдям до автотранспортних засобів у спеціалізованих магазинах
(П"ять тисяч сімсот п"ятдесят чотири грн. 12 коп.)
 
заборгованість за 2014 рік
2210
11994,20                        (Одинадцять тисяч дев"ятсот дев"яносто чотири грн 20 коп)
47.00.5.
2210
1000,00
 
 
 
Роздрібна торгівля побутовими виробами
(Одна тисяча грн 00 коп)
58.13.1.
2210
5000,00
 
 
 
Газети друковані
 
(П'ять тисяч грн 00 коп)
ВСЬОГО по КЕКВ 2210
251055,00
 
 
 
 
Голова комітету конкурсних торгів
 
 
С.Шевчук
 
 
 
 
 
 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів
 
 
Ю.Заяць
  
 
  
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України 
15 вересня 2014 року №1106
РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
 
 
НА 2015 РІК
 
 
 
 
 
 
 
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, 33871738
 
 
 
 
Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Примітки
1
2
3
4
5
6
10.72.1
2240
1983,90
 
 
 
Вироби хлібобулочні, зниженої вологості та кондитерські, борошняні, тривалого зберігання
(Одна тисяча дев"ятсот вісімдесят три грн 90 коп)
заборгованість за 2014 рік
2240
2016,10                                                  (Дві тисячі шістнадцять грн 10 коп)
10.82.2
2240
4128,60
 
 
 
Шоколад і цукрові кондитнрські вироби
(Чотири тисячі сто двадцять вісім грн 60 коп)
заборгованість за 2014 рік
2240
2871,40                                                       (Дві тисячі вісімсот сімдесят одна грн 40 коп)
 
 
18.14.1
2240
897,00
 
 
 
Послуги політурні та послуги, пов'язані оправленням
(Вісімсот дев"яносто сім грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2240
603,00                                                 (Шістсот три грн 00 коп)
 
 
38.11.1
2240
2653,98
 
 
 
Збирання безпечних відходів, придатних для вторинного використання
(Дві тисячі шістсот п"ятдесят три грн 98 коп)
заборгованість за 2014 рік
240
46,02                                                   (Сорок шість грн 02 коп)
 
 
45.20.1
2240
3000,00
 
 
 
Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних транспортних засобів
(Три тисячі грн 00 коп)
55.10.1
2240
4000,00
 
 
 
Послуги щодо тимчасового розміщення відвідувачів у кімнатах або житлових одиницях, зі щоденним обслуговуванням (крім за умов сумісного користування в режимі розподілення часу (таймшеру))
(Чотири тисячі грн 00 коп)
58.29.5
2240
749,00
 
 
 
Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням
(Сімсот сорок дев"ять грн 00 коп)
 
 
 
61.10.1
2240
10360,27
 
 
 
Послуги щодо передавання даних повідомлень
(Десять тисяч триста шістдесят грн 27 коп)
заборгованість за 2014 рік
2240
639,73                                                (Шістсот тридцять дев"ять грн 73 коп)
 
61.10.4
2240
1750,00
 
 
 
Послуги зв'язку інтернетом проводовими мережами
(Одна тисяча сімсот п"ятдесят грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2240
150,00                                                              (Сто п"ятдесят грн 00 коп)
 
62.01.1
2240
500,00
 
 
 
Послуги щодо проектування та розроблення у сфері інформаційних технологій
(П"ятсот грн 00 коп)
64.19.3
2240
781,27
 
 
 
Послуги щодо грошового посередництва, інші
(Сімсот вісімдесят одна грн 27коп)
заборгованість за 2014 рік
2240
69,73                                                  (Шістдесят дев"ять грн 73 коп)
 
65.12.2
2240
500,00
 
 
 
Послуги щодо страхування автотранспорту
(П"ятсот грн 00 коп)
65.12.4
2240
700,00
 
 
 
Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек
(Сімсот грн 00 коп)
74.90.2
2240
90489,22
 
 
 
Послуги професійні, технічні та комерційні інші
(Дев"яносто  тисяч чотириста вісімдесят дев"ять грн 22 коп)
заборгованість за 2014 рік
2240
4520,78                                        (Чотири тисячі п"ятсот двадцять грн 78 коп)
77.11.1
2240
63200,00
 
 
 
Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і малозавантажних транспортних засобів
(Шістдесят три тисячі двісті грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2240
10552,00                                          (Дес"ять тисяч п"ятсот п"ятдесят дві грн 00 коп)
77.21.1
2240
3240,00
 
 
 
Послуги щодо прокату виробів для відпочинку та заняття спортом
(Дві тисячі двіст сорок грн 00 коп)
77.34.1
2240
15405,00
 
 
 
Послуги щодо оренди та лізингу водних транспортних засобів
(П"ятнадцять тисяч чотириста п"ять грн 00 коп)
77.39.1
2240
34800,00
 
 
 
Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устаткування та  майна
(Тридцять чотири тисячі вісімсот грн 00 коп)
95.11.1
2240
36939,00
 
 
 
Ремонтування комп'ютерів і перифирійного устаткування
(Тридцять шість тисяч дев"ятсот тридцять дев"ять грн 00 коп)
заборгованість за 2014 рік
2240
1161,00                                             (Одна тисяча сто шістдесят одна грн 00 коп)
 
 
 
 
 
 
 
ДСТУ-Б Д.1.1-1:2013
2240
19548,00
 
 
 
Послуги з поточного ремонту по заміні вікон п/к "Омега"
(Дев'ятнадцять тисяч п'ятсот сорок вісім грн 00 коп)
 
 
Відшкодування відрядних
2240
59796,37
 
 
 
(П"ятдесят дев"ять тисяч сімсот дев"яносто шість грн 37коп)
 
 
 
 
заборгованість за 2014 рік
2240
203,63                                                (Двісті три грн 63 коп)
 
Відшкодування харчування
2240
152611,34
 
 
 
(Сто п"ятдесят дві тисячі шістсот одинадцять грн 34 коп)
заборгованість за 2014 рік
70088,66                                         (Сімдесят тисяч вісімдесят вісім грн 66 коп)
 
 
 
 
ВСЬОГО по КЕКВ 2240
600955,00
 
 
 
 
 
Голова комітету конкурсних торгів
 
 
С.Шевчук
 
 
 
 
 
 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів
 
 
Ю.Заяць
 
  
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України
15 вересня 2014 року №1106
РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
 
 
НА 2015 РІК
 
 
 
 
 
 
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, 33871738
 
 
Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Примітки
1
2
3
4
5
6
68.10.1
3121
2400000,00
 
 
 
Продаж і купівля нерухомості
(Два мільйони чотириста тисяч грн. 00 коп.)
ВСЬОГО по КЕКВ 3121
2400000,00
 
 
 
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _________ №_____
 
Згідно  з частиною третьої статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель", дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є: придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівлі, інше нерухоме майно
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів
 
 
С.Шевчук
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів
 
 
Ю.Заяць
 
 
 
  
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України
15 вересня 2014 року №1106
РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
 
НА 2015 РІК
 
 
 
 
 
 
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, 33871738
 
 
 
Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Примітки
1
2
3
4
5
6
36.00.2.         Оброблення та розподілення води трубопроводами
2272
17292,00
 
 
 
(Сімнадцять тисяч двісті  дев'яносто дві грн.00 коп. з ПДВ)
36.00.2.         Оброблення та розподілення води трубопроводами (відшкодування згідно договорів оренди)
2272
3652,00
 
 
 
(Три тисячі шістсот п'ятдесят дві грн.00 коп. без ПДВ)
ВСЬОГО по КЕКВ 2272
20944,00
 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів
 
 
С.Шевчук
 
 
 
 
 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів
 
 
Ю.Заяць
  
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України
15 вересня 2014 року №1106
 
 
РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
 
НА 2015 РІК
 
 
 
 
 
 
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, 33871738
 
 
 
Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Примітки
1
2
3
4
5
6
35.11.1.         Енергія електрична
2273
30005,00
 
 
 
(Тридцять тисяч п'ять грн.00 коп. з ПДВ)
35.11.1.         Енергія електрична (відшкодування згідно договорів оренди)
2273
88790,00
 
 
 
(Вісімдесят вісім тисяч сімсот дев"яносто грн.00 коп. без ПДВ)
ВСЬОГО по КЕКВ 2273
118795,00
 
 
 
  
Голова комітету з конкурсних торгів
 
 
С.Шевчук
 
 
 
 
 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів
 
 
Ю.Заяць
  
 
 
 
Зміни до річного плану закупівель на 2015 рік
Дитячо-юнацької спортивної школи №2 Рівненської міської ради, код за ЄДРПОУ 24168951
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
  
 
 
 
 
Предмет закупівлі
 
 
 
 
Код КЕКВ
 
 
 
 
Очікувана вартість предмета закупівлі
 
 
 
 
Процедура закупівлі
 
 
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
 
 
 
 
Примітки
1
2
3
4
5
6
код ДК 016:2010 – 35.30.1 – Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії для потреб опалення)
2271
313420,00
(Триста  тринадцять тисяч чотириста двадцять грн. 00 коп.)
Переговорна процедура закупівлі
грудень 2014 р.
Вартість з ПДВ
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «22» січня 2015р. №24 
 
Голова комітету  з конкурсних торгів   ____________________ Ю. Єфімчук
 
Секретар комітету  з конкурсних торгів   ____________________О.Марушкевич
 
 
  
Додаток до змін до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель
на 2015 рік
Дитячо-юнацької спортивної школи №2 Рівненської міської ради, код за ЄДРПОУ 24168951
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
  
 
 
 
 
Предмет закупівлі
 
 
 
 
Код КЕКВ
 
 
 
 
Очікувана вартість предмета закупівлі
 
 
 
 
Процедура закупівлі
 
 
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
 
 
 
 
Примітки
1
2
3
4
5
6
код ДК 016:2010 – 37.00.1 – Послуги каналізаційні
2272
83160,00
(Вісімдесят три тисячі сто шістдесят грн. 00 коп.)
 
Січень 2015р.
Вартість з ПДВ
код ДК 016:2010 - 36.00.2 - Обробляння та розподіляння води трубопроводами
2272
64176,00
(Шістдесят чотири тисячі сто сімдесят шість грн. 00 коп.)
 
Січень 2015 р.
Вартість з ПДВ
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «22» січня 2015р. №24 
 
Голова комітету  з конкурсних торгів   ____________________ Ю. Єфімчук
 
Секретар комітету  з конкурсних торгів   ____________________О.Марушкевич 
 
 
 
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету
Рівненської міської ради, код за ЄДРПОУ 33871738
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
  
Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Примітки
1
2
3
4
5
6
Код  ДК 016:2010(35.30.1) Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії для потреб опалення)
2271
987 273,00 грн. (Дев’ятсот вісімдесят сім тисяч двісті сімдесят три) грн. 00 коп., в тому числі ПДВ 20% - 164 545,50 грн.
Переговорна процедура
Січень 2015 року
На 2015 рік
Код  ДК 016:2010(35.30.1) Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (надання послуг з централізованого постачання гарячої води)
2272
2 648,32 грн. (Дві тисячі шістсот сорок вісім) грн. 32 коп., в тому числі ПДВ 20% - 441,39 грн.
Переговорна процедура
Січень 2015 року
На 2015 рік
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 14.01.2015 № 1.
  
Голова комітету з конкурсних торгів
________________  
(підпис)
С.А.Шевчук____
(ініціали та прізвище)
 
М. П.
 
Секретар комітету з конкурсних торгів
________________
(підпис)
____Ю.Т.Заяць______
(ініціали та прізвище)
 
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
КЗ ‘’Стадіон ‘’Авангард’’  36290815
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Примітки
1
2
3
4
5
6
35.11.1
Енергія електрична
2273
385000 грн.
(Триста вісімдесят п’ять тисяч грн.00коп.)
Переговорна процедура закупівлі
Січень 2015 року
 
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29.12.2014 № 1.
  
Голова комітету з конкурсних торгів           ________________      В.О.Воят
                                                                                              (підпис)                  (ініціали та прізвище)
М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів          _______________    Т.М.Войтович
                                                                                            (підпис)                  (ініціали та прізвище)
 
Річний план закупівель на 2015 рік
Дитячо-юнацької спортивної школи №2 м. Рівного
  
Предмет закупівлі
Код предмету закупівлі
Код КЕКВ
Джерело фінансування
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Підрозділ/и (особа/и) яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових пропозицій) 
Примітки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії для потреб опалення)
35.30.1
2271
Місцевий бюджет
 
313420,00 грн.
Переговорна процедура закупівлі
грудень 2014 р.
 
 
Обробляння та розподіляння води трубопроводами
36.00.2
2272
Місцевий бюджет
83160,00 грн.
 
 
 
 
Послуги каналізаційні
37.00.1
2272
Місцевий бюджет
64176,00 грн.
 
 
 
 
Всього:
 
 
 
460756,00 грн.
 
 
 
 
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «___» ________________ 2014р.
 
 
Голова комітету  з конкурсних торгів   ____________________ Ю. Єфімчук
 
Секретар комітету   з конкурсних торгів   ____________________О.Марушкевич
 
 
  
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
Дитячо-юнацька спортивна школа №4(ДЮСШ) 25737405
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
   
Предмет закупівлі
Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури
закупівлі
Примітки
Код ДК 016-2010 - (35.30.1) Пара та
гаряча вода; постачання пари та
гарячої води (постачання теплової
енергії для потреб
опалення)
2271
658182,00 (Шістсот п’ятдесят вісім тисяч сто  вісімдесят дві) грн.
З ПДВ
переговорна процедура
грудень 2014
на 2015 рік
Код ДК 016-2010- (35.30.1) Пара та  гаряча вода; постачання пари та
гарячої води (послуги з централізованого
постачання гарячої
води)
2272
3972,48
(Три тисячі дев’ятсот сімдесят дві) грн. 48коп
З ПДВ
переговорна процедура
грудень 2014
на 2015 рік
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _19.12.2014______ N _12________ .
  
Голова комітету з конкурсних торгів ________________            В.С.Засморжук __________________
                                                                     (підпис)                                                    (ініціали та прізвище)
                                                                        М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів ________________                     С.Є.Кончинська__________________
                                                              (підпис) (ініціали та прізвище)                                (підпис) (ініціали та прізвище)
 
 
Проект річного плану закупівель на 2015 рік  
Дитячо-юнацької спортивної школи №3 м.
  
 
 
 
 
Предмет закупівлі
 
 
 
 
Код КЕКВ
 
 
 
 
Джерело фінансування
 
 
 
 
Очікувана вартість предмета закупівлі
 
 
 
 
Процедура закупівлі
 
 
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
 Підрозділ/и (особа/и) яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових пропозицій) 
 
 
 
 
Примітки
1
2
3
4
5
6
7
8
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
35.30.1
2271
Місцевий бюджет
 
Переговор-
на процедура закупівлі
грудень
2014 року
 
 
 
Послуги каналізаційні
37.00.1
 
2272
Місцевий
бюджет
 
Переговор-
на процедура закупівлі
грудень
2014 року
 
 
Енергія електрична
35.11.1
2273
Місцевий бюджет
 
Переговор-
на процедура закупівлі
грудень
2014 року
 
 
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _02 вересня  2014  року _       N 1_
 
Голова комітету  з конкурсних торгів   _______________________
 
Секретар комітету   з конкурсних торгів   ____________________
 
 
 
 
ПРОЕКТ РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015  рік
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
_____________код ЄДРПОУ  33871738________________
(найменування замовника, ідентифікаційний код)
  
Предмет
закупівлі
Код КЕКВ (для бюдже-тних коштів)
Джерело фінансу-вання
Очікувана вартість предмета закупівлі
Проце-дура закупі-влі
Орієнтов-ний початок проведен-ня проце-дури закупівлі
 
Підрозділ(и)
(особа(и)), який планується залучити до підготовки документації
конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, класифікаційної документації)
примітки
1
2
3
4
5
6
7
8
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
2271
Кошти місцево-го бюджету
 
Переговорна процедура
Грудень 2014 року
 
 
  
Голова комітету  конкурсних торгів          ____________________   ________                    М.П.
(прізвище, ініціали) (підпис)
Секретар комітету  конкурсних торгів     _________________       _________
(прізвище, ініціали) (підпис)
 
 
 Річний план закупівель на 2014 рік
 
1_2 
 
1 
 
  
РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЛІ На 2014 рік
Дитячо-юнацька спортивна школа №4 (ДЮСШ) 25737405
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
 
Предмет закупівлі 
Код КЕКВ (для бюджетних коштів) 
Джерело фінансування 
Очікувана вартість предмета закупівлі 
Процедура закупівлі 
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі 
Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) 
Примітки 
Код ДК 016-2010-(35.30.1)  Пара та гаряча вода ;постачання пари та гарячої води (тепова енергія,  гаряча вода)
2271
Кошти місцевого бюджету
443358,30
Закупівля у одного учасника
Листопад 2013
Комітет з конкурсних торгів
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів _20.11.2013____ № 9_______.
Голова комітету з конкурсних торгів
Засморжук В.С.
(прізвище, ініціали) 
_______________
      (підпис)    М. П. 
Секретар комітету з конкурсних торгів
Кончинська С.Є.
(прізвище, ініціали) 
_______________
        (підпис) 
 
 
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2014 рік
Комунальний заклад «Стадіон «Авангард» Рівненської міської ради
_________Код ЄДРПОУ 36290815_______
(найменування замовника, ідентифікаційний код)
 
Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
Джерело фінансування
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
 Підрозділ(и) (особа (и)), який планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, класифікаційної документації)
примітки
1
2
3
4
5
6
7
8
35.11.1
Енергія електрична
2273
Кошти місцевого бюджету
202500 грн.
(Двісті дві тисячі п’ятсот грн.00 коп.)
з ПДВ
Закупівля
в одного учасника
Січень  2014
 
 
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  20 грудня 2013 року   № 1
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів            _____Воят В.О.____        ____________________     М.П.
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                                     (підпис)
 
Секретар комітету з конкурсних торгів        ____Войтович Т.М._        ____________________    
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                                     (підпис)
 
 
  
Річний план закупівель на 2014 рік
Дитячо-юнацької спортивної школи №3 м. Рівного
  
 
 
 
 
Предмет закупівлі
 
 
 
 
Код КЕКВ
 
 
 
 
Джерело фінансування
 
 
 
 
Очікувана вартість предмета закупівлі
 
 
 
 
Процедура закупівлі
 
 
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
 
Підрозділ/и (особа/и) яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових пропозицій)
 
 
 
 
 
Примітки
1
2
3
4
5
6
7
8
Послуги  пари і гарячої води; постачання пари та гарячої води ( включно з холодоагентами)
2271
Місцевий бюджет
 
Закупівля у одного учасника
грудень
2013 року
 
 
Послуги каналізаційні
2272
Місцевий бюджет
 
 
Закупівля у одного учасника
грудень
2013 року
 
 
Послуги з постачання енергії електричної
2273
Місцевий бюджет
 
Закупівля у одного учасника
грудень
2012 року
 
 
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _12 грудня  2013  року _       N 2_
 
Голова комітету  з конкурсних торгів   ____________________
 
Секретар комітету з конкурсних торгів   ____________________
 
 
 РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ    на   2014  рік  
_Управління у справах сім»ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
________________________код ЄДРПОУ  33871738______________________________
(найменування замовника, ідентифікаційний код)
  
Предмет
закупівлі
Код КЕКВ
Джерело фінансу-вання
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтов-ний початок проведен-ня процедури закупівлі
 
Підрозділ(и)
(особа(и)), який планується залучити до підготовки документації
конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, класифікаційної документації)
примітки
1
2
3
4
5
6
7
8
Код ДК 016-2010 (35.30.1) Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
2271
Кошти місцевого бюджету
 
Закупівля в одного учасника
грудень 2013 року
 
 
  
Затверджений рішенням комітету конкурсних торгів від 16 грудня 2013 року № 1.
 
Голова комітету з конкурсних торгів                                .____ _________                    М.П.
                                                                                              (прізвище, ініціали)  (підпис)
  
Секретар комітету з конкурсних торгів                          ______ _________                     М.П.
                                                                                                (прізвище, ініціали)  (підпис)