Річний план закупівель на 2015 рік Печать

 

Проект річного плану закупівель на 2015 рік  
Дитячо-юнацької спортивної школи №3 м.
  
 
 
 
 
Предмет закупівлі
 
 
 
 
Код КЕКВ
 
 
 
 
Джерело фінансування
 
 
 
 
Очікувана вартість предмета закупівлі
 
 
 
 
Процедура закупівлі
 
 
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
 Підрозділ/и (особа/и) яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових пропозицій) 
 
 
 
 
Примітки
1
2
3
4
5
6
7
8
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
35.30.1
2271
Місцевий бюджет
 
Переговор-
на процедура закупівлі
грудень
2014 року
 
 
 
Послуги каналізаційні
37.00.1
 
2272
Місцевий
бюджет
 
Переговор-
на процедура закупівлі
грудень
2014 року
 
 
Енергія електрична
35.11.1
2273
Місцевий бюджет
 
Переговор-
на процедура закупівлі
грудень
2014 року
 
 
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _02 вересня  2014  року _       N 1_
 
Голова комітету  з конкурсних торгів   _______________________
 
Секретар комітету   з конкурсних торгів   ____________________
 
 
 
 
ПРОЕКТ РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015  рік
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
_____________код ЄДРПОУ  33871738________________
(найменування замовника, ідентифікаційний код)
  
Предмет
закупівлі
Код КЕКВ (для бюдже-тних коштів)
Джерело фінансу-вання
Очікувана вартість предмета закупівлі
Проце-дура закупі-влі
Орієнтов-ний початок проведен-ня проце-дури закупівлі
 
Підрозділ(и)
(особа(и)), який планується залучити до підготовки документації
конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, класифікаційної документації)
примітки
1
2
3
4
5
6
7
8
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
2271
Кошти місцево-го бюджету
 
Переговорна процедура
Грудень 2014 року
 
 
  
Голова комітету  конкурсних торгів          ____________________   ________                    М.П.
(прізвище, ініціали) (підпис)
Секретар комітету  конкурсних торгів     _________________       _________
(прізвище, ініціали) (підпис)
 
 
 Річний план закупівель на 2014 рік
 
1_2 
 
1 
 
  
РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЛІ На 2014 рік
Дитячо-юнацька спортивна школа №4 (ДЮСШ) 25737405
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
 
Предмет закупівлі 
Код КЕКВ (для бюджетних коштів) 
Джерело фінансування 
Очікувана вартість предмета закупівлі 
Процедура закупівлі 
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі 
Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) 
Примітки 
Код ДК 016-2010-(35.30.1)  Пара та гаряча вода ;постачання пари та гарячої води (тепова енергія,  гаряча вода)
2271
Кошти місцевого бюджету
443358,30
Закупівля у одного учасника
Листопад 2013
Комітет з конкурсних торгів
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів _20.11.2013____ № 9_______.
Голова комітету з конкурсних торгів
Засморжук В.С.
(прізвище, ініціали) 
_______________
      (підпис)    М. П. 
Секретар комітету з конкурсних торгів
Кончинська С.Є.
(прізвище, ініціали) 
_______________
        (підпис) 
 
 
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2014 рік
Комунальний заклад «Стадіон «Авангард» Рівненської міської ради
_________Код ЄДРПОУ 36290815_______
(найменування замовника, ідентифікаційний код)
 
Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
Джерело фінансування
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
 Підрозділ(и) (особа (и)), який планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, класифікаційної документації)
примітки
1
2
3
4
5
6
7
8
35.11.1
Енергія електрична
2273
Кошти місцевого бюджету
202500 грн.
(Двісті дві тисячі п’ятсот грн.00 коп.)
з ПДВ
Закупівля
в одного учасника
Січень  2014
 
 
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  20 грудня 2013 року   № 1
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів            _____Воят В.О.____        ____________________     М.П.
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                                     (підпис)
 
Секретар комітету з конкурсних торгів        ____Войтович Т.М._        ____________________    
                                                                                  (прізвище, ініціали)                                                     (підпис)
 
 
  
Річний план закупівель на 2014 рік
Дитячо-юнацької спортивної школи №3 м. Рівного
  
 
 
 
 
Предмет закупівлі
 
 
 
 
Код КЕКВ
 
 
 
 
Джерело фінансування
 
 
 
 
Очікувана вартість предмета закупівлі
 
 
 
 
Процедура закупівлі
 
 
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
 
Підрозділ/и (особа/и) яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових пропозицій)
 
 
 
 
 
Примітки
1
2
3
4
5
6
7
8
Послуги  пари і гарячої води; постачання пари та гарячої води ( включно з холодоагентами)
2271
Місцевий бюджет
 
Закупівля у одного учасника
грудень
2013 року
 
 
Послуги каналізаційні
2272
Місцевий бюджет
 
 
Закупівля у одного учасника
грудень
2013 року
 
 
Послуги з постачання енергії електричної
2273
Місцевий бюджет
 
Закупівля у одного учасника
грудень
2012 року
 
 
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _12 грудня  2013  року _       N 2_
 
Голова комітету  з конкурсних торгів   ____________________
 
Секретар комітету з конкурсних торгів   ____________________
 
 
 РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ    на   2014  рік  
_Управління у справах сім»ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
________________________код ЄДРПОУ  33871738______________________________
(найменування замовника, ідентифікаційний код)
  
Предмет
закупівлі
Код КЕКВ
Джерело фінансу-вання
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтов-ний початок проведен-ня процедури закупівлі
 
Підрозділ(и)
(особа(и)), який планується залучити до підготовки документації
конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, класифікаційної документації)
примітки
1
2
3
4
5
6
7
8
Код ДК 016-2010 (35.30.1) Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
2271
Кошти місцевого бюджету
 
Закупівля в одного учасника
грудень 2013 року
 
 
  
Затверджений рішенням комітету конкурсних торгів від 16 грудня 2013 року № 1.
 
Голова комітету з конкурсних торгів                                .____ _________                    М.П.
                                                                                              (прізвище, ініціали)  (підпис)
  
Секретар комітету з конкурсних торгів                          ______ _________                     М.П.
                                                                                                (прізвище, ініціали)  (підпис)