Відділ фізичної культури та спорту Печать
 
20_720_620_820_9       
 • Забезпечення реалізації державної політики в галузі фізичної культури та спорту.
 • Здійснення контролю за ефективністю використання спортивних споруд та приміщень підліткових клубів незалежно від форм власності.
 • Здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з бюджету міста для забезпечення проектів і програм.
 • Видання в межах своєї компетенції актів, що регулюють діяльність у сфері фізичної культури і спорту та реалізації молодіжної політики.
 • Сприяння веденню широкої пропаганди фізичної культури і спорту як фактора зміцнення здоров'я, фізичного і духовного загартування людини.
 • Забезпечення підготовки (проведення навчально-тренувальних зборів) та участі міських спортсменів у спортивних змаганнях різних рівнів.
 • Подання на розгляд Рівненської міської ради проектів міських програм, пропозицій до проектів регіональних програм, планів і прогнозів щодо поліпшення стану фізичного виховання і спорту, реалізації молодіжної політики, а також фінансування та матеріально-технічного забезпечення їх реалізації.
 • Розробка проектів міських програм з питань, що належать до його компетенції, та контроль за їх виконанням.
 • Організація підготовки аналітичних матеріалів про стан та розвиток фізичної культури і спорту, реалізації державної політики з питань сім'ї, жінок, дітей та молоді, проведення досліджень з цих питань.
 • Формування та затвердження календарних планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів відповідно до календарних планів спортивних заходів міста, області, держави.
 • Проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту.
 • Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства з питань фізичної культури і спорту.
 • Підготовка і подання в установленому порядку статистичної звітності про стан та розвиток фізичної культури і спорту.
 • Залучення в установленому порядку фізкультурно-спортивних, інших громадських та благодійних організацій до виконання соціальних програм і проектів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту.
 • Сприяння роботі спортивних клубів, федерацій, інших громадських та неприбуткових організацій, що діють у сфері фізичної культури і спорту.
 • Створення необхідних умов для розвитку здібностей, талантів
  дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів, розвитку
  їх здібностей; сприяння діяльності позашкільних навчально-виховних
   закладів.
 • Створення умов для занять фізичною культурою і спортом за
   місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку.
 • Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи органів, до компетенції яких належать питання фізичної культури і спорту, сприяння інформаційно-пропагандистській діяльності.
 • Ведення обліку роботи, що проводиться у сфері фізичної культури і спорту, реєстрація спортивних рекордів та досягнень міста.
 • Порушення в установленому порядку клопотань про нагородження спортсменів, тренерів та інших категорій працівників сфери фізичної культури і спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також призначення державних стипендій олімпійським та параолімпійським чемпіонам, видатним діячам фізичної культури і спорту.
 • Здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту.
 • Комплектування складу збірних команд міста за видами спорту і забезпечення організації підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного рівня.
 • Організація роботи з підготовки спортивного резерву, координація розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, центрів олімпійської підготовки, забезпечення і контроль організації навчально-тренувального процесу, планування розвитку пріоритетних видів спорту в місті за погодженням з управлінням з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації.
 • Здійснення контролю за технічним станом та ефективністю використання фізкультурно-оздоровчих і спортивних об'єктів, що належать до сфери комунальної власності міста, та відповідальність за дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.
 • Залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів фізичної культури і спорту.
 • Сприяння створенню цільових благодійних фондів, діяльність яких спрямована на підтримку фізкультурно-спортивних програм, активізацію фізкультурно-оздоровчої роботи та спорту серед інвалідів.
 • Надання організаційної та консультаційно-методичної допомоги громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, суб'єктам господарювання з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.
 • Сприяння залученню інвестицій у сферу фізичної культури і
   спорту.
 • Організація та забезпечення проведення фізкультурно-спортивних заходів, що сприяють пропаганді здорового способу життя, розвитку олімпійського та параолімпійського руху.
 • Забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної політики щодо державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в Управлінні.
 • Подання на розгляд Рівненської міської ради пропозицій щодо міського бюджету, подання звітів про хід виконання бюджету у сфері фізичної культури і спорту, підготовка і подання до вищих органів необхідних фінансових показників.
 • Надання в оренду цілісних майнових комплексів підприємств, відособлених підрозділів та установ, підпорядкованих управлінню, та їх нерухомого майна, яке перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Рівного (Управління при цьому виступає орендодавцем).
 • Внесення відповідно до законодавства пропозицій щодо реєстрації статутів (положень) розташованих на відповідній території фізкультурно-оздоровчих закладів комунальної власності територіальної громади міста Рівного.
 • Підготовка та винесення на розгляд Рівненської міської ради
  пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна та
  переліку об'єктів комунальної власності, що не підлягають приватизації, у
   сфері фізичної культури і спорту.
 • Вирішення питань про надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об'єктами фізкультури і спорту, а також визначення порядку компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах.
 • Внесення пропозицій до відповідних органів про ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності відповідно до законодавства.
 • Забезпечення дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян, контроль за станом цієї роботи у відособлених підрозділах і установах, підпорядкованих Управлінню.