Відділ у справах сім’ї та молоді Печать
  
20_2820_2520_2620_24 
  
 • Розроблення проектів концепцій, комплексних і цільових програм з питань,віднесених до його компетенції, та забезпечення їх виконання.
 • Сприяння функціонуванню молодіжних громадських організацій, підліткових клубів, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, зміцнення їх матеріально-технічні бази.
 • Підготовка та подання в установленому порядку статистичної звітності про соціальний розвиток сім'ї, жінок, молоді та дітей, охорону материнства та дитинства.
 • Залучення в установленому порядку дитячих, молодіжних, жіночих та інших громадських організацій до реалізації соціальних програм і проектів, співпраця з регіональними благодійними фондами.
 • Здійснення відповідно до затвердженого бюджету міста Рівного фінансової підтримки програм (проектів) з надання соціальної допомоги сім'ям, жінкам, молоді та неповнолітнім, підтримка суспільно-корисних ініціатив.
 • Сприяння розвитку молодіжного, жіночого та сімейного підприємництва, асоціацій, інших господарських структур, діяльності молодіжних житлових комплексів.
 • Виявлення та взяття на облік кризових сімей, які не забезпечують необхідні умови життя, навчання та виховання дітей (спільно з управлінням освіти, управлінням праці та соціального захисту населення, Рівненським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, службою у справах неповнолітніх, міським відділом Управління Міністерства внутрішніх справ України в Рівненській області та за участю громадськості).
 • Запровадження системи пошуку і відбору талановитих дітей та молоді, забезпечення умов для її інтелектуального та культурного зростання.
 • Організація фестивалів, конкурсів, виставок, змагань та інших заходів, що сприяють розвитку ініціативи й задоволенню всебічних інтересів сім'ї, жінок, молоді та дітей.
 • Здійснення в установленому порядку інформаційно-пропагандистської діяльності, сприяння видавництву місцевих молодіжних газет, теле- та радіопрограм.
 • Здійснення функції координації та реалізації державної молодіжної політики, державної політики стосовно сім'ї, жінок та дітей в місті.
 • Організація роботи щодо підвищення кваліфікації працівників Управління, педагогів-організаторів для роботи з підлітками і молоддю за місцем проживання та працівників інших підпорядкованих закладів.
 • Забезпечення розвитку і вдосконалення мережі підпорядкованих позашкільних закладів, визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, організація роботи щодо підвищення кваліфікації кадрів.
 • Забезпечення у межах наданих повноважень доступності і
  безоплатності додаткової освіти в підліткових клубах за місцем проживання.
 • Участь у підготовці територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організація їх виконання.
 • Сприяння правоохоронним органам, підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності у проведенні профілактики правопорушень серед дітей та молоді, запобіганні дитячій бездоглядності, контроль за виховною роботою з дітьми за місцем проживання.
 • Вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства та дитинства.
 • Сприяння органам опіки та піклування у своєчасному влаштуванні дітей, які втратили батьків або залишились без піклування батьків; представлення прав та інтересів дітей, які виховуються в сім'ях опікунів, школах-інтернатах, дитячих будинках сімейного типу і прийомних сім'ях, інших закладах, у тому числі приватних.
 • Здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов молодих інвалідів та дітей-інвалідів, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, дітей. що залишились без піклування батьків.
 • Координація та методологічне забезпечення діяльності що де соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 • Координація заходів щодо соціального супроводу сімей у кризових ситуаціях суб'єктами соціального супроводу через дорадчі органи, утворені і Управлінні.
 • Координація діяльності служби у справах неповнолітніх Рівненського міського центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді служби дільничних інспекторів міліції, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, органів опіки і піклування у питаннях попереджень насильства в сім'ї».