Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради Печать

1_1Управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради є виконавчим органом Рівненської міської ради. Управління підзвітне і підконтрольне виконавчому комітету Рівненської міської ради, міському голові, відповідному заступнику міського голови згідно зі структурою виконавчих органів міської ради, а з питань здійснення делегованих йому повноважень також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.


Свої повноваження управління у справах сім’ї, молоді та спорту  здійснює через такі відділи:

 Відділ фізичної культури та спорту

 • Забезпечення реалізації державної політики в галузі фізичної культури та спорту.
 • Здійснення контролю за ефективністю використання спортивних споруд та приміщень підліткових клубів незалежно від форм власності.
 • Здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з бюджету міста для забезпечення проектів і програм.
 • Видання в межах своєї компетенції актів, що регулюють діяльність у сфері фізичної культури і спорту та реалізації молодіжної політики.
 • Сприяння веденню широкої пропаганди фізичної культури і спорту як фактора зміцнення здоров'я, фізичного і духовного загартування людини.
 • Забезпечення підготовки (проведення навчально-тренувальних зборів) та участі міських спортсменів у спортивних змаганнях різних рівнів.
 • Подання на розгляд Рівненської міської ради проектів міських програм, пропозицій до проектів регіональних програм, планів і прогнозів щодо поліпшення стану фізичного виховання і спорту, реалізації молодіжної політики, а також фінансування та матеріально-технічного забезпечення їх реалізації.
 • Розробка проектів міських програм з питань, що належать до його компетенції, та контроль за їх виконанням.
 • Організація підготовки аналітичних матеріалів про стан та розвиток фізичної культури і спорту, реалізації державної політики з питань сім'ї, жінок, дітей та молоді, проведення досліджень з цих питань.
 • Формування та затвердження календарних планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів відповідно до календарних планів спортивних заходів міста, області, держави.
 • Проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту.
 • Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства з питань фізичної культури і спорту.
 • Підготовка і подання в установленому порядку статистичної звітності про стан та розвиток фізичної культури і спорту.
 • Залучення в установленому порядку фізкультурно-спортивних, інших громадських та благодійних організацій до виконання соціальних програм і проектів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту.
 • Сприяння роботі спортивних клубів, федерацій, інших громадських та неприбуткових організацій, що діють у сфері фізичної культури і спорту.
 • Створення необхідних умов для розвитку здібностей, талантів дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів, розвитку їх здібностей; сприяння діяльності позашкільних навчально-виховних закладів.
 • Створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку.
 • Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи органів, до компетенції яких належать питання фізичної культури і спорту, сприяння інформаційно-пропагандистській діяльності.
 • Ведення обліку роботи, що проводиться у сфері фізичної культури і спорту, реєстрація спортивних рекордів та досягнень міста.
 • Порушення в установленому порядку клопотань про нагородження спортсменів, тренерів та інших категорій працівників сфери фізичної культури і спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також призначення державних стипендій олімпійським та параолімпійським чемпіонам, видатним діячам фізичної культури і спорту.
 • Здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту.
 • Комплектування складу збірних команд міста за видами спорту і забезпечення організації підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного рівня.
 • Організація роботи з підготовки спортивного резерву, координація розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, центрів олімпійської підготовки, забезпечення і контроль організації навчально-тренувального процесу, планування розвитку пріоритетних видів спорту в місті за погодженням з управлінням з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації.
 • Здійснення контролю за технічним станом та ефективністю використання фізкультурно-оздоровчих і спортивних об'єктів, що належать до сфери комунальної власності міста, та відповідальність за дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.
 • Залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів фізичної культури і спорту.
 • Сприяння створенню цільових благодійних фондів, діяльність яких спрямована на підтримку фізкультурно-спортивних програм, активізацію фізкультурно-оздоровчої роботи та спорту серед інвалідів.
 • Надання організаційної та консультаційно-методичної допомоги громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, суб'єктам господарювання з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.
 • Сприяння залученню інвестицій у сферу фізичної культури і спорту.
 • Організація та забезпечення проведення фізкультурно-спортивних заходів, що сприяють пропаганді здорового способу життя, розвитку олімпійського та параолімпійського руху.
 • Забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної політики щодо державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в Управлінні.
 • Подання на розгляд Рівненської міської ради пропозицій щодо міського бюджету, подання звітів про хід виконання бюджету у сфері фізичної культури і спорту, підготовка і подання до вищих органів необхідних фінансових показників.
 • Надання в оренду цілісних майнових комплексів підприємств, відособлених підрозділів та установ, підпорядкованих управлінню, та їх нерухомого майна, яке перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Рівного (Управління при цьому виступає орендодавцем).
 • Внесення відповідно до законодавства пропозицій щодо реєстрації статутів (положень) розташованих на відповідній території фізкультурно-оздоровчих закладів комунальної власності територіальної громади міста Рівного.
 • Підготовка та винесення на розгляд Рівненської міської ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна та переліку об'єктів комунальної власності, що не підлягають приватизації, у сфері фізичної культури і спорту.
 • Вирішення питань про надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об'єктами фізкультури і спорту, а також визначення порядку компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах.
 • Внесення пропозицій до відповідних органів про ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності відповідно до законодавства.
 • Забезпечення дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян, контроль за станом цієї роботи у відособлених підрозділах і установах, підпорядкованих Управлінню. 

Відділ у справах сімї та молоді

 • Розроблення проектів концепцій, комплексних і цільових програм з питань, віднесених до його компетенції, та забезпечення їх виконання.
 • Сприяння функціонуванню молодіжних громадських організацій, підліткових клубів, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, зміцнення їх матеріально-технічні бази.
 • Підготовка та подання в установленому порядку статистичної звітності про соціальний розвиток сім'ї, жінок, молоді та дітей, охорону материнства та дитинства.
 • Залучення в установленому порядку дитячих, молодіжних, жіночих та інших громадських організацій до реалізації соціальних програм і проектів, співпраця з регіональними благодійними фондами.
 • Здійснення відповідно до затвердженого бюджету міста Рівного фінансової підтримки програм (проектів) з надання соціальної допомоги сім'ям, жінкам, молоді та неповнолітнім, підтримка суспільно-корисних ініціатив.
 • Сприяння розвитку молодіжного, жіночого та сімейного підприємництва, асоціацій, інших господарських структур, діяльності молодіжних житлових комплексів.
 • Виявлення та взяття на облік кризових сімей, які не забезпечують необхідні умови життя, навчання та виховання дітей (спільно з управлінням освіти, управлінням праці та соціального захисту населення, Рівненським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, службою у справах неповнолітніх, міським відділом Управління Міністерства внутрішніх справ України в Рівненській області та за участю громадськості).
 • Запровадження системи пошуку і відбору талановитих дітей та молоді, забезпечення умов для її інтелектуального та культурного зростання.
 • Організація фестивалів, конкурсів, виставок, змагань та інших заходів, що сприяють розвитку ініціативи й задоволенню всебічних інтересів сім'ї, жінок, молоді та дітей.
 • Здійснення в установленому порядку інформаційно-пропагандистської діяльності, сприяння видавництву місцевих молодіжних газет, теле- та радіопрограм.
 • Здійснення функції координації та реалізації державної молодіжної політики, державної політики стосовно сім'ї, жінок та дітей в місті.
 • Організація роботи щодо підвищення кваліфікації працівників Управління, педагогів-організаторів для роботи з підлітками і молоддю за місцем проживання та працівників інших підпорядкованих закладів.
 • Забезпечення розвитку і вдосконалення мережі підпорядкованих позашкільних закладів, визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, організація роботи щодо підвищення кваліфікації кадрів.
 • Забезпечення у межах наданих повноважень доступності і безоплатності додаткової освіти в підліткових клубах за місцем проживання.
 • Участь у підготовці територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організація їх виконання.
 • Сприяння правоохоронним органам, підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності у проведенні профілактики правопорушень серед дітей та молоді, запобіганні дитячій бездоглядності, контроль за виховною роботою з дітьми за місцем проживання.
 • Вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства та дитинства.
 • Сприяння органам опіки та піклування у своєчасному влаштуванні дітей, які втратили батьків або залишились без піклування батьків; представлення прав та інтересів дітей, які виховуються в сім'ях опікунів, школах-інтернатах, дитячих будинках сімейного типу і прийомних сім'ях, інших закладах, у тому числі приватних.
 • Здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов молодих інвалідів та дітей-інвалідів, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, дітей. що залишились без піклування батьків.
 • Координація та методологічне забезпечення діяльності що де соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 • Координація заходів щодо соціального супроводу сімей у кризових ситуаціях суб'єктами соціального супроводу через дорадчі органи, утворені і Управлінні.
 • Координація діяльності служби у справах неповнолітніх Рівненського міського центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді служби дільничних інспекторів міліції, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, органів опіки і піклування у питаннях попереджень насильства в сім'ї».