Робота з жінками, сім'ями та дітьми Печать
 
20_3620_3420_3520_39  
 
20_55
 • Забезпечення виконання реалізації державної політики з питань сім’ї в м. Рівному.
 • Виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім’ї, дітей та молоді, рівних прав та можливостей участі жінок і чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, запобігання домашньому насильству.
 • Проведення роботи щодо координації заходів реагування на факти вчинення домашнього насильства.
 • Реалізація програми щодо запобігання торгівлі людьми та здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища жінок та сприяння впровадження рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у суспільстві.
 • Підготовка документів багатодітним жінкам, що народили та виховали до восьмирічного віку п’ятеро або більше дітей для висунення їхньої кандидатури на присвоєння почесного звання України «Мати героїня».
 • Ведення реєстру багатодітних жінок, яким призначено почесне звання України «Мати-героїня».
 • Забезпечення ведення реєстру багатодітних сімей та робота над  виготовленням посвідчень багатодітним сім’ям.
 • Реалізація заходів, пов’язаних з підтримкою членів сімей учасників АТО/ООС, підтримкою сімей з тимчасово окупованої території та вшанування пам’яті  загиблих  учасників АТО/ООС та Небесної сотні.
 • Здійснення заходів з забезпечення відповідального батьківства, повноцінного виконання сім’ями міста своїх функцій.
 • Підготовка та подання в установленому порядку статистичної звітності про соціальний розвиток сім’ї, жінок та дітей.
 • Здійснення функції координації та реалізації державної політики стосовно сім’ї, жінок та дітей в місті.

 

При управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту створена база даних багатодітних сімей міста Рівного. 

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» багатодітна сім’я - сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, - до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Батькам і дітям з багатодітних сімей видаються відповідні посвідчення. Прийом заяв для виготовлення посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї проводиться Центром надання адміністративних послуг у місті Рівному. 

Почесне звання «Мати-героїня» присвоюються - жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

Перелік документів, які необхідно подати матері, для отримання Почесного звання України «Мати-героїня»: 

Працюючим особам  

 • Клопотання про присвоєння почесного звання з місця роботи.
 • Нагородний лист встановленого зразка, в якому в п.13 повинна бути зазначена характеристика особистості та її сім’ї (3 примірники - оригінали).
 • Витяг з протоколу зборів трудового колективу, підприємства, організації, установи, на яких було прийнято рішення про висунення кандидатури до відзначення.
 • Копії свідоцтв про народження дітей (завірені за місцем роботи, вказавши посаду особи, що завіряє).
 • Копія паспорта громадянина України.
 • Характеристики з місця навчання або роботи дітей не старіші одного місяця.
 • Копії документів про освіту дітей (якщо втрачені, довідка з місця навчання).
 • Виданий органом внутрішніх справ документ про наявність чи відсутність відомостей стосовно дітей, які перебувають на обліку правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ.
 • Довідку про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження та в кожного з дітей, яким виповнилося 14 років.
 • За наявності – копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтв, листів для визначення внеску жінки у розвиток творчих здібностей дітей, формування в них високих духовних і моральних якостей.
 • Згода на обробку персональних даних

Непрацюючим особам

 • Заява багатодітної матері
 • Копії свідоцтв про народження дітей.
 • Копія паспорта громадянина України.
 • Копія трудової книжки.
 • Копія державних нагород (якщо такі є).
 • Характеристики з місця навчання або роботи дітей не старіші одного місяця.
 • Копії документів про освіту дітей (якщо втрачені, довідка з місця навчання).
 • Виданий органом внутрішніх справ документ про наявність чи відсутність відомостей стосовно дітей, які перебувають на обліку правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ.
 • Довідку про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження та в кожного з дітей, яким виповнилося 14 років.
 • За наявності – копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтв, листів для визначення внеску жінки у розвиток творчих здібностей дітей, формування в них високих духовних і моральних якостей.
 • Згода на обробку персональних даних